Ukrainian Scientists Worldwide

Українські науковці у світі

Oleksandr Nahornyy, Олександр Нагорний, Oleksandr Nagornyy, UA CV, Резюме, Resuemee, наукові, публіцистичні праці, дерево ключових слів, теми перекладів,

2013 CV-Резюме

Прізвище, ім'я, по батькові: Нагорний Олександр Миколайович

Дата народження: 14 жовтня 1949 р.

Контактні телефони: +38 032 264 18 05, +38 067 370 35 73

nagornybook@gmail.com, nagornybook@ukr.net

Освіта: базова вища: 1. липень 1972 р. — закінчив Харківський державний університет: факультет іноземних мов і військову кафедру при університеті. Дипломований фахівець. Дипломна робота = ступеню магістра в галузі германських мов (германістики) – німецька, англійська мови; офіцер / лейтенант Радянської Армії: перекладач-референт – німецька, англійська мови / слов'янські мови: українська, російська, польська.

2. Серпень 1976 р. — закінчив вище військово-політичне училище інженерних військ та військ зв'язку. Дипломований фахівець: спеціальності – політична робота; вчитель початкових класів.

Додаткова освіта і навчання:

Квітень 1989 р. ― закінчив Вищі державні курси підвищення кваліфікації керівних інженерно-технічних та наукових працівників з питань патентознавства, винахідництва та науково-технічної творчості (ВДКПВ), м. Львів, Україна.

Лютий 1990 р. — курси підвищення кваліфікації інформаційних працівників при Львівському міжгалузевому територіальному Центрі науково-технічної інформації (ЛМТЦНТІ), м. Львів, Україна.

Квітень 2008 р. — навчально-тренувальні курси від корпорації Proz.com: Інтернет-фріланс для перекладачів, частина 1, 2, м. Харків, Україна. Свідоцтво.

Трудова і підприємницька діяльність:

1966–1967 рр. — робітник топографо-геодезичної експедиції; вчитель у сільській школі: викладав німецьку та українську мови, Харківська область, Україна.

1967–1972 рр. — студент факультету іноземних мов денної форми навчання в Харківському державному університеті, за сумісництвом – лаборант (0,5 ставки) при кафедрі психології університету.

1972−1977 рр. — служба в Радянській Армії – лейтенант, старший лейтенант, капітан: перекладач, старший інструктор зі спеціальної пропаганди в Групі радянських військ у Німеччині. Виконував різноманітні службові обов'язки, у т. ч. усний та письмовий переклад, інформаційно-пропагандистська діяльність.

1977–1978 рр. — інструктор з виховної роботи з іноземним контингентом курсантів Вищого військово-політичного училища, м. Львів, Україна.

1978–1989 рр. — начальник відділу кадрів, завідувач навчально-методичного кабінету суспільних наук, за сумісництвом викладач німецької мови в інституті; народний засідатель районного суду; бібліотекар, старший методист обласної наукової бібліотеки, м. Львів, Україна.

Набуті навички і вміння: навички навчально-виховної роботи з молоддю; вивчення й дотримання інструктивно-методичних приписів, інших нормативних та законодавчих актів у галузі адміністративного , цивільного, трудового та кримінального права. Викладання іноземної мови, наукова, теоретична й практична діяльність у галузях лінгвістики й суспільствознавства; використання іноземних мов.

1989–1991 рр. — провідний інженер, керівник групи науково-технічної інформації центру НТТМ (науково-технічної творчості молоді) ТзОВ Фірма "Енергія", м. Львів, Україна. Патентознавець, інформаційний працівник, організатор професійного науково-технічного клубу "Перекладач".

1990–2012 рр. — засновник, власник і директор приватного підприємства Центр інтелектуальних послуг "ТРАНСФЕР" (юридична особа): інтелектуальні послуги, м. Львів, Україна. Редакційна та видавнича діяльність, підприємництво: книги, статті, відеофільми; участь у виставках, ярмарках та аукціонах, програмування, інноваційна діяльність, операції з нерухомістю, реклама, дослідження ринку, суспільно-наукові дослідження і праці, консалтинг, робота з цінними паперами, менеджмент у якості головного офісу, інжиніринг, маркетинг, патентознавство, брендинг, усний та письмовий переклад.

1991–2012 рр. — фізична особа–підприємець: пройшов усі щаблі кризового менеджменту в Україні часів гіперінфляції, а саме: у сферах науково-технічної творчості молоді й надання послуг, у тому числі: інформаційне обслуговування, реклама, паблік рилейшнз, мережевий маркетинг (MLM / МЛМ), консалтинг, інжиніринг, інноваційна та інвестиційна діяльність. Законотворчі й законодавчі ініціативи в системах цивільного, процесуального та адміністративного законодавства і права в Україні. Політична й партійна робота, дослідження у сферах суспільно-політичних наук. Письменник, журналіст і публіцист.

Письмовий та усний переклад за тих часів був невід'ємною часткою усього комплексу робіт як безпосередній складник.

Таким чином, було набуто особистий досвід в теорії і практиці, а також ідеології розвитку підприємництва й підприємців. Адже підприємці є найважнішою верствою, яка формує бюджет, класом, який утілює в собі підмурівок державності й політико-правової системи на усіх рівнях функціонування ринку, клас, який слугує прикладом креативного, творчого й законослухняного особистісного стану, патріотизму й громадянськості у власній країні.

Якщо йдеться про кризовий менеджмент, то були часи, коли за усіляку ціну доводилося долати найтяжчі шляхи, забезпечуючи стартові можливості для ринкової економіки в Україні. Незважаючи ні на що, навіть на жахливу інфляцію, настали часи в ім'я свободи подвижницьким чином сягнути креативності у науці, в технологічних розвідках та у бізнесі.

Навички й уміння. Організація справи: організація бізнесу: створення й реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності юридичних та фізичних осіб–підприємців, бізнес-консультування, планування рекламної, виробничої та технологічної діяльності, комплексне обслуговування процесів доставки, постачання та збуту готової продукції. Менеджмент і генерування проектів, венчурна діяльність. Забезпечення конкурентоспроможності в ринку. Просування на закордонні ринки товарів та ідей. Навчання й підготовка персоналу. Взаємодія з органами влади, з корпоративними й підприємницькими структурами, з громадським й політичними організаціями у країні й за кордоном.                                                                                 

Паблісіті: публікація власних наукових, публіцистичних та літературних творів.                                                                                         

PR: видання у світ, публікація й реклама: брошури, буклети, проспекти, аудіо- та відеопродукція, виступи на радіо й на телебаченні, промоушн у мережі Інтернет: через E-mail: за допомогою бази в кількості 6000 Email-адрес, у соціальних мережах, до прикладу, див.: http://vk.com/id107756497[Документы].

Таке абсолютне занурення углиб життєвих та бізнесових реалій і процесів має бути правилом для кожного, хто плекає інтелектуальне підприємництво або займається рутинною справою, у першу чергу перекладом.                                                                                       

Громадсько-політична діяльність: член Ліберальної партії України (ЛПУ) та ЛПУ (о) (об'єднаної): 1996–2000; 2005–2006; 2010–2012 рр.; член політради Всеукраїнської партії міжнаціонального порозуміння "Новий Світ" (2001–2002 рр.); голова Львівської міської організації Партії приватної власності (2003–2005 рр.); член Партії регіонів (2006–2010 рр.).                             У 1994, 1998, 2002 рр. як незалежний кандидат (шляхом самовисування) балотувався на виборах депутатів Верховної Ради України. А у 2006, 2010 рр. – був кандидатом у депутати Львівської обласної ради: номер 1 у списку регіонального відділення ЛПУ.                                                             Політичну, бізнесово-економічну, соціально-публіцистичну, а також правову діяльність и творчість було систематизовано й узагальнено. Тобто широке визнання у колах громадськості Галичини й України отримали ідеї та проблеми, які було висвітлено в десятках публікацій, виданих у світ власним коштом. Це публікації у пресі, в Інтернет, на телебаченні й на радіо, а також в опублікованих монографіях. У першу чергу це книги: "БІЗНЕС від A до Я" [укр.], "BUSINESS в Україні" [укр., рос.], "Про семантику, ідеологію і Конституцію України новітньої ринкової доби" [укр.], "Про семантичні версії, диверсії і контрверсії (на прикладі української політики)" [укр.] (підготовлено до друку), "Антологія істин буття і свідомості в Україні (нотатки, есеї, інвективи, репортажі. інтерв'ю)" [укр.] (підготовлено до друку).                                                                                                                     

Знання комп'ютера: рівень упевненого користувача: Windows XP Professional, Microsoft Office Word, Excel, Power Point, Adobe, SDL TRADOS, інші програмні засоби, а також WWW-активність.                                                 

Володіння мовами: українська, російська, німецька мови – професійно; англійська, польська – читання, переклад та спілкування зі словником.                        

Додаткова інформація: 1989–2012 рр. — активний учасник міжнародних та всеукраїнських симпозіумів, конференцій, виставок, ярмарків з проблематики економіки, політики, бізнесу і права, філософії й політології, книговидання й книгорозповсюдження. Дослідник проблематики українського суверенітету, національних інтересів та національної безпеки, теорії і практики місцевого самоврядування, приватного підприємництва й формування самодостатньої особистості в ринку, створення привабливого інвестиційного клімату в Україні. На порядку денному завжди було виробництво власної інтелектуальної продукції, у т. ч. рекламні проспекти, публіцистика, книги, статті, брошури, усний та письмовий переклад.                     

Автор "Основних напрямів доктринології, філософії, ідеології й політики, стратегії, тактики і практики республіканської трансформації суспільства й свідомості громадян та спільноти включно держави Україна за умов ринку та глобалізації".                                                                           

Автор Фундаментальних Положень Конституції (Основного Закону) України новітньої ринкової доби – ХХІ століття.                                                   

Учасник конкурсів:                                                                                       

Фонду Фредеріка П. Ферса – Frederick P Furth Foundation "FURTH ROUBLE PRIZE COMPETITION" (Проект перетворення рубля у вільно конвертовану валюту), 1988–1990 рр.; Міністерства науки і технологій и Національної Академії наук України в номінації "Кращий інноваційний проект-1998"; "Фонд Шваба за соціально відповідальне підприємництво-2005" ("Schwab Foundation for Social Entrepreneurship-2005"), учасник.                  

Визначні особистісні риси та якості: підприємливість, безкорислива доброчинність, начитаність і комунікабельність, діловитість та спортивна форма духу і тіла, азарт і честолюбство при досягнення поставлених цілей. Почуття командного духу у процесах постановки й вирішення проблем, позитивне світосприйняття та бачення головного у людській сутності й поточному моменті.                                                                               

Значний досвід управління персоналом та бізнесом за умов перманентних ризиків, нестабільного законодавства, а також проявів корупції та свавілля.                                                                                                                        Пунктуальність та обов'язковість при вирішенні ділових та особистих питань. Тривалі й коректні зв'язки у середовищі політичних еліт, у підприємницьких колах, а також у стосунках з представниками засобів масової комунікації, що сприяє упровадженню нових ідей та ідеології ринкових перетворень в Україні як на особистісному ментальному рівні, так і на локальному та / або на республіканському рівнях. Система трансформації у ринковий простір, про яку тут йшлося, має у підґрунті як особистий досвід, так і суспільну практику у процесі становлення конкурентоздатної республіки й республіканців, а також формування самодостатньої української нації.

Цілі: пошук замовників на послуги, а також бізнес-партнерів, соратників у політичній та громадській діяльності включно публіцистична й наукова творчість. Переформатування мислення, свідомості й підсвідомості соціуму, кожного громадянина в руслі новітніх ринкових досягнень у справі відродження людської гідності в дусі лібертаріанської філософії.*

http://nagornybook, http://vk.com/id107756497[Документы], http://www.usw.com.ua/profile/NagornijOleksandrMikolajovich, http://www.facebook.com/profile.php?id=1379612694&ref=tn_tnmn#!/PoliticsUkraine2012/info, www.proz.com/profile/813202

Олександр Нагорний перекладач, вчений, письменник, видавець: персональне дерево ключових слів: вибірка / translator, scientist, writer, editor Oleksandr Nahornyy: personal keywords tree selection

Oleksandr Nahornyy, personality, resume, biography, Personalien, CV, Resuemee, Biographie, Fragebogen, persoenliche Angaben, Олександр Нагорний, особистісне, резюме, анкета, життєпис, біографія, Александр Нагорный, личностные данные, биография, intellectual service, intellektuelle Dienstleistung, інтелектуальна послуга, интеллектуальная услуга, philosophy, philosophy categories’ system, Philosophie, Philosophiekategorie, філософія, філософська категорія, система, философия, философская категория, nonlinear system, нелінійна система, нелинейная система, nonlinearity, нелінійність, нелинейность, conception, notion, consciousness, Begriff, Vorstellung, Bewusstsein, поняття, уявлення, mind, Verstand, pозум, свідомість, meaning, Bedeutung, значення, spectrum analysis, Spektrumanalyse, спектральний аналіз, понятие, представление, разум, сознание, sence, Sinn, сенс, смысл, значение, спектральный анализ, positivism, neopositivism, Positivismus, Neopositivismus, позитивізм, неопозитивізм, позитивизм, неопозитивизм, Lvov-Warsaw Philosophy School, Lwow-Warschau Philosophieschule, Львівсько-Варшавська філософська школа, Львовско-Варшавская философская школа, noetic, clerical, being, geistiges, religious, being, Dasein, духовне, релігійне буття, існування, духовное, религиозное, бытие, существование, threeade, treeunity, Triade, Dreieinigkeit, Trialismus, тріада, триєдність, триалізм, триада, триединство, триализм, linguistic philosophy, semantic philosophy, linguistische philosophie, semantische philosophie, лінгвістична філософія, семантична філософія, лингвистическая философия, семантическая философия, mentalsophy, Mentalsophie, менталсофія, менталсофия, theorie, praxis, personality forming, Personenbildung, теорія, практика формування особистості, теория, практика формирования личности, semiotics, semantics, syntactics, pragmatics, Semiotik, Semantik, Syntaktik, Pragmatik, семіотика, семантика, синтактика, прагматика, intellect, synthetic intellect, Intellekt, Kunstintellekt, інтелект, штучний, интеллект, искусственный, science, onthology, gnoseology, Wissenschaft, Ontologie, Gnoseologie, наука, онтологія, онтология, гносеологія, гносеология, praxiology, method, synthesis, analysis, dialectics, metaphysics, Praxiologie, Methode, Synthese, Analyse, Dialektik, Metaphysik, праксиология, метод, синтез, аналіз, діалектика, метафізика, aнализ, диалектика, метафизика, Russian intelligentsia, russische Intelligenzler, російська інтелігенція, русская интеллигенция, linguistics, Linguistik, лінгвістика, лингвистика, philology, Philologie, філологія, лингвистика, semasiology, meaning, significance, Semasiologie, Bedeutung, Sinn, семасіологія, значення, сенс, семасиология, значение, смысл, семіозис, семиозис, indo-European languages, indo-Europaeische Sprachen, iндоєвропейські мови, индоевропейские языки, semantic, structure, analysis, Semantik, Struktur, Analyse, семантика, структура, аналіз, анализ, Linguistic service, English, Englisch, англійська мова, английский язык, German, Deutsch, німецька мова, немецкий язык, Ukrainian, Ukrainisch, українська мова, украинский язык, Russian, Russisch, російська мова, русский язык, Polish, Polnisch, jęyzk polski, польська мова, польский язык, word, word formation, Wort, Wortbildung, слово, словотвір, словотворення, словообразование, German, Deutsch, німецька мова, немецкий язык, deverbal suffix derivative noun, verbale Ableitung Suffixsubstantiv, віддієслівний суфіксальний іменник, отглагольное суффиксальное существительное, parts of speech, method, analysis, systematization, Wortart, Methodik, Analyse, Systematisierung, частина мови, методика, аналіз, систематизація, часть речи, анализ, систематизация on offer, verkaeuflich, за винагороду, услуги платные, Ukraine, Україна, Украина, policy, politics, Politik, політика, политика, nation, Nation, нація, нация, ideology, party, government, policy, Ideologie, Partei, Regierung, Politik, ідеологія, партія, уряд, політика, идеология, партия, правительство, политика, elections, technology, Wahlen, Technologie, вибори, технологія, выборы, технология, politology, Politologie, політологія, constitution, Verfassung, конституція, конституция, civilization, republic, republican, civil society, Zivilisation, Republik, Republikaner, Zivilgesellschaft, цивілізація, республіка, республіканець, громадянське суспільство, цивилизация, республика, республиканец, гражданское общество, liberty, liberalism, Freiheit, Liberalismus, свобода, лібералізм, либерализм, Libertarian, Libertarianer, либерарианец, лібертаріанець, civil society, Zivilgesellschaft, громадянське суспільство, гражданское общество, law, right, Gesetz, Recht, закон, право, misery of elite, miserable Elite, нікчемна еліта, ничтожная элита, nation, Nation, нация, нація, post soviet country, state, postsowjetischer Staat, postsowjetisches Land, пострадянська країна, держава, постсоветская страна, постсоветское государство, policy technology, politische Technologie, політична технологія, политическая технология, neuros-linguistic programming, neurolinguistische Programmierung, нейролінгвістичне програмування, нейролингвистическое программирование, information expansion, information war, psychotronic war, semantic diversion, semantic terror, Informationskrieg, psychotroner Krieg, Informationsexpansion, semantischer Terror, semantische Diversion, інформаційна війна, психотронна війна, інформаційна експансія, семантичний терор, семантична диверсія, информационная война, психотронная война, информационная экспансия, семантический террор, семантическая диверсия, information, mass media, semantic diversion, Massenmedien, semantische Diversion, засоби масової інформації, ЗМІ, средства массовой информации, СМИ, recipient, consciousness, subconsciousness, Rezipient, Bewusstsein, Unterbewusstsein, реципієнт, свідомість, підсвідомість, реципиент, сознание, подсознание, Ukraine, society, politics, economics, social standard, miserable level of life, Ukraine, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Sozialer Stand, miserabler Lebensstandard, Україна, суспільство, політика, економіка, соціальний стандарт, жалюгідний рівень життя, Украина, общество, политика, экономика, социальный стандарт, жалкий уровень жизни, market economy, business, Marktwirtschaft, Unternehmertum, Unternehmerschaft, бізнес, підприємництво, ринкова економіка, бизнес, предпринимательство, рыночная экономика, personal deal, business arrangement, persoenliche Teilnahme, Unternehmen veranstalten, практичне підприємництво, особиста діяльність, організація підприємства, практическое предпринимательство, личное участие, создание предприятия, market transformation, private property, privatization, Markttransformation, Privateigentum, Privatisation, Privatisierung, приватна власність, ринкові перетворення, приватизація, рыночные преобразования, частная собственность, приватизация, law, right, private еnterprise, business activity, businessman, mentality, Gesetz, Recht, Unternehmer, Privatunternehmer, Unternehmungslust, Mentalitaet, закон, право, copyright, Autorenrecht, авторское право, копирайт, авторське право, копірайт, приватна ініціатива, приватне підприємництво, приватний підприємець, частное предпринимательство, частная инициатива, частный предприниматель, ментальність, ментальность, менталітет, менталитет, risk, Risiko, ризик, риск, Lvov, Lviv, Lwow, Lwiw, Lemberg, Львів, Львов, publicity, public relations, PR, advertising, Reklame, Werbung, пабліситі, паблік-рилейшнз, піар, пі-ар, реклама, паблисити, пиар, паблик рилейшнз, investment, Investierung, Investition, інвестиція, инвестиция, business, project, plan, Business, Geschaeft, Projekt, Plan, бізнес, проект, план, бизнес, consulting, Konsulting, консалтинг, brocker, realtor, realty, real estate, real estate/property, Brocker, Immobilien, брокер, ріелтор, риелтер, нерухомість, риэлтор, недвижимость, on offer, Auf Bestellung, на замовлення, по заказу, literature, literature science, Literatur, Literaturwissenschaft, література, літературознавство, литература, литературоведение, Publicistics, Publizistik, публіцистика, публицистика, translating, translator, localization, interpreting, interpreter, language teaching, Uebersetzung, Uebersetzer, Dolmetscher, Lokalisation, Sprache Schulung, Unterricht, устный, письменный перевод, переводчик, обучение языковое, локализация, усний, письмовий переклад, перекладач, навчання мови, локалізація, theory, practice, translation, interpreting, Uebersetzung, Dolmetschen, Theorie, Praxis, переклад, теорія, практика, перевод, теория, практика, prose, roman, Prosa, Roman, проза, роман, poetry, poem, verse, Poesie, Poem, Vers, поезія, поема, вірш, поэзия, поэма, стихотворение, text, document, work, Dokument, Werk, текст, документ, твір, произведение, translation made to order, Uebersetzung auf Bestellung, переклад на замовлення, перевод по заказу, суспільна система, система вартостей, критика, рецензія, общественная система, система ценностей, критика, рецензия, полеміка, полемика, дискуссия, репортаж, представництво, тлумачення, інтерв'ю, доклад, представительство, истолкование, на замовлення, по заказу, books for sale, editing, publishing, translating, book design, to order, Buecher, Verkauf, Redaktion, Verfassung, Verlag, Design, auf Bestellung, книга, продаж, редагування, видавництво, графіка, на замовлення, книжка, продажа, редактирование, издание, оформление, по заказу, author, producer, Autor, Produktionsleiter, автор, продюсер, video line, Videoreihe, відеоряд, видеоряд, audio, speech, Audio, Rede, аудіо, промова, аудио, речь, Authority, TV, video, radio, show, on offer, Einfluss, Ansehen, Einfluss, Fernsehen, Video, Radio, Show, Schau, auf Bestellung, авторитет, вплив, телебачення, відео, радіо, на замовлення, телевидение, видео, радио, передача, по заказу, actual problem, market economy, marketing, multilevel, MLM on offer, aktuell, Problem, Marktoekonomie; Marktwirtschaft, Marketing, auf Bestellung, актуальна, проблема, ринкова економіка, маркетинг, багаторівневий, на замовлення, актуальная, проблема, рыночная экономика, маркетинг, многоуровневый, по заказу, web site construction, creative task, top rank ideas on offer, web Seite Bildung, kreative Aufgabe, toller Einfall auf Bestellung, веб сторінка, креатив, творче рішення на замовлення, веб страница; творческое решение по заказу, science, technology, Wissenschaft, Technologie, технології, наука, технологии, innovation, investment, Innovation, Investierung, інновація, інвестування, інвестиція, инновация, инвестирование, инвестиция, building, mashine, building material, Bauwesen, Bautechnik, Baumaterial, будівництво, будівельна техніка, будівельні матеріали, строительство, строительная техника, стрительные материалы, business, project, plan, Business, Geschaeft, Projekt, Plan, бізнес, проект, план, бизнес, consulting, Konsulting, консалтинг, brocker, realtor, realty, real estate, immobile, Brocker, Immobilien, брокер, ріелтор, риелтер, нерухомість, риэлтор, недвижимость on offer, auf Bestellung, на замовлення, по заказу, сooperation, joint venture, Kooperation, gemeinsames Unternehmen, співпраця, спільне підприємство, сотрудничество, совместное предприятие, project, Projekt, проект, technology park, technology polis, technology cluster, sociopolis to be established as corporation, Technologienpark, Technologiepolis, Technologiecluster, Soziopolis zur Promotion als Korporation, технопарк, технополіс, технологічний кластер, соціополіс до заснування на корпоративних засадах, технопарк, технополис, технологический кластер учреждение на корпоративных началах, research, investigation, experiment, test on offer, Forschung, Untersuchung auf Bestellung, вислід, дослідження, експеримент, випробування на замовлення, исследование, испытание, эксперимент по заказу, author law, intellectual property, TM, trade mark, brand, copyright to help with design, registration, promotion, Autorenrecht, geistiges Eigentum, intellektuelles Eigentum, TM, Handelsmarke, Schutzmarke, Fabrikmarke, Warenzeichen zu Hilfe mit Design, bei Registrierung, Promotion, авторське право, копірайт, інтелектуальна власність, торгова марка допомога при проектуванні, оформленні, реєстрації, просуванні, авторское право, копирайт, интеллектуальная собственность, торговая марка помощь при проектировании, оформлении, регистрации, продвижении, advertising, slogan, market rollout, readership study, media selection, business information, market-coverage strategy, competing brand, Reklame, Werbung, Slogan, Reihenschaltung des Absatzmarktes, Leserstudien, Medienstudien, Geschaeftsinfomation, Markt Erfassungsstrategie, Konkurrenzmarke, реклама, салоган, черговість освоєння ринків, вивчення читацької аудиторії, дослідження засобів реклами, ділова інформація, конкурентний бренд, стратегія охвату ринку, очерёдность освоения рынков, изучение читательской аудитории, исследование средств рекламы, деловая информация, стратегия охвата рынка, конкурирующий бренд, Association, civil organization, cyber community SLAVIA WEB (under construction), Assoziation, Buergerorganisation, Kybergemeinschaft SLAVIA WEB (im Auftakt), ассоциация, гражданское сообщество, киберсообщество СЛАВИЯ ВЕБ (в проекте), асоціація, громадянське суспільство, кіберспільноста СЛАВІЯ ВЕБ (у проекті).

http://www.proz.com/profile/813202

Олександр Нагорний / Oleksandr Nahornyy 2007 – 2012: теми перекладених текстів (витяг) / übersetzte Textthemen:Auszug

DE => RU Übersetzung / перевод:

Extrusion. Trennvorrichtung: Bedientableu. Programm / Установка по производству пластмассовых труб по методу экструзии. Калибровочный узел: Пульт технического обслуживания. Программное обеспечение, Montage. Instandhaltung. Wartung. Pneumatik. Rollenlager / Монтаж. Техпрофилактика. Обслуживание. Пневмоблок. Роликоподшипник. 50000 characters / Zeichen / знаков.

Wissenschaftliche Artikel und Zusammenfassung zum Thema Leberschutztherapie aus den Zeitschriften: Ärtzliche Wochenschrift, Arzneimittelforschung, Acta hepatologica, Materia Medica Nordmark / Научные статьи, резюме по теме Терапия заболеваний печени. Журналы и сборники статей: Эрцлихе Вохеншрифт, Арцнаймиттельфоршунг, Акта Хепатологика, Материа Медика Нордмарк.   37500 characters / Zeichen / знаков.

Pferdezucht / Лошади. Племенная работа. 10000 characters / Zeichen / знаков.

Privatkliniken (BRD): Medizinischer Check-up. Anamnese. Klinischer Status. Empfehlungen. Urina. Blutbild-Klinische Chemie. Immunologie. Sonographie. Gastroskopie. Koloskopie. MRT. Unfallchirurgie. Sportmedizin / Частные клиники (ФРГ): Медицинское обследование. Врачебное заключение. Анамнез. Клиническое состояние пациента. Биохимический лабораторный анализ: урина, кровь. Иммунология. Зонография. Магниторезонансная компьютерная томография. Гастроскопия. Колоскопия. Неотложная хирургия. Спортивная медицина. 70000 characters / Zeichen / знаков.

Gas Motorventil / Газовые моторные клапаны. 10000 characters/Zeichen/знаков.

Konzernhandbuch: Buchführung, Finanzen / Руководство по бухгалтерскому учёту и финансам концерна. 90000 characters / Zeichen / знаков.

RU => DE перевод / Übersetzung:

Автомобильный завод. Цех. Здания, сооружения. Пожарная сигнализация. Оборудование. Материалы. Ведомость: СПДС, НПБ, ГОСТ, СНиП. / PKW-Werk. Werkhalle. Bauten, Anlagen. Brandmeldeanlage. Ausrüstung. Werkstoffe. Liste der Standardunterlagen: Brandschutzbestimmungen, GOST, Baunormen und Regeln. 250000 characters / знаков / Zeichen.

Положение о маркетинговой политике. Положение о представительских расходах. / Bestimmung über Marketingpolitrik. Bestimmung über die Repräsentationskosten. 50000 characters / знаков / Zeichen.

Бухгалтерский учёт. Баланс. Финансовый отчёт. Годовой отчёт / Buchführung. Bilanz. Abschluss. Jahresabschluss. 14500 characters / знаков / Zeichen.

Правила внутреннего трудового распорядка сотрудников / Arbeitnehmer. Dienstordnung, Трудовой Кодекс / Arbeitsgesetzbuch, Рабочее время, отпуск, трудовая дисциплина / Arbeitszeit, Urlaub, Arbeitsdisziplin, Трудовое право, работодатель / Arbeitsrecht, Arbeitgeber. 48600 characters / знаков / Zeichen.

СПРАВОЧНИК КАДРОВИКА. РУКОВОДСТВО ПО ОФОРМЛЕНИЮ ТИПОВЫХ ДОКУМЕНТОВ. – Н.Г. Пономарева / HANDBUCH DES ANGESTELLTEN PERSONALDIENST (KADERABTEILUNG). LEITFADEN FÜR DIE ERSTELLUNG DER MUSTERDOKUMENTE. – N.G. Ponomarjowa. 55000 Words / Worte / слів.

UA => DE переклад / Übersetzung:

Дипломна робота. Контентний аналіз текстів. Квантитативна семантика. Зміст комунікації. / Diplomarbeit. Kontentanalyse. Textanalyse. Quantitative Semantik. Kommunikationsinhalt. 20000 characters / знаків / Zeichen.

Персональні дані: Лист до консульства. / Personalien: Brief an das Konsulat. 5000 characters / знаків / Zeichen.

Договір постачання. Контракт. Угода. Специфікація. Рахунок-фактура. Митна декларація. Договір позики/позички. / Warenlieferung. Vertrag. Kontrakt. Vereinbarung. Spezifizierung. Frachtbrief. Zollerklärung. Anleihvertrag. 50000 characters / знаків / Zeichen.

Законодавство. Кримінальний кодекс. Кримінальна справа. Слідство. Провадження слідства. Слідчо-оперативні дії. Слідчий висновок. / Gesetzgebung Strafgesetzbuch. Strafverfahren. Untersuchung. Untersuchungsführung. Untersuchungsbefund. 125000 characters / знаків / Zeichen.

DE => UA Übersetzung / переклад:      

Apostille. Beglaubigungsschrift. Handelsregister. / Апостиль. Засвідчена виписка. Торговий реєстр. 25000 characters / Zeichen / знаків.

Personalakte. Anstellungsvertrag. Arbeitnehmer. Arbeitgeber. Künstler. Resümee. Autobiographie. Diplom. Kaufmannsbrief. / Особисті дані. Договір найму. Працедавець. Найманий працівник. Мистець. Резюме. Автобіографія. Диплом. Свідоцтво фахівця з управління підприємством. 50000 characters / Zeichen / знаків.

Ladegeschirr. Takelung. / Роторно-такелажна підвіска.      45000 characters / Zeichen / знаків.

Unternehmensbild. Leitbild. Vision. Kunden. Mitarbeiter. Nachhaltigkeit. Orientierung / Орієнтир для підприємництва. Споживачі. Проект. Персонал. Концепція розвитку бізнесу. Орієнтири. 5000 characters / Zeichen / знаків.

EN / DE => UA Translation / Übersetzung / переклад:

Copyright. BAUBESCHREIBUNG ххх Hochdach. Technische Beschreibung für den Fahrzeugausbau / Копірайт. АРХІТЕКТУРА, КОМПОНУВАННЯ І ПОБУДОВА СИСТЕМИ. Автофургон ххх критий, високий. Технічний опис приведення транспортного засобу у стан застосування. 3923 Words / Worte / слів.                                                                                                            Interface Specification Data Export (ХХХ) / Специфікація до інтерфейсу Експортні дані: Здатність до взаємодії в мікрохвильовому діапазоні у складі світових мереж – ХХХ. 2700 Words / Worte / слів.

PCMap Data/Programming / PC-Karte/Programmierung / Програмне забезпечення орієнтування по карті місцевості. 1977 Words / Worte / слів.

EN => UA translation / переклад:

Advertising. Cosmetics. Tanning cream & lotions. Prescription. / Реклама. Косметика. Креми та лосьйони тонування шкіри. Спосіб застосування. 5,000 words / слів.

UA => EN переклад / translation:

Палац Культури і Мистецтв: презентація / The Cultural and Arts Centre: presentation. Його Величності Послу ХХХ в Україні панові ХХХ: лист / His Excellency Mr XXX Embassy in Ukraine: letter. 1080 слів/words.

Сім Чудес України: Національний природний Парк "Подільські Товтри" (Хмельницька область). Регіональний ландшафтний Парк "Гранітно-Степове Побужжя" (Миколаївська область). Національний природний Парк "Дністерський каньйон" (Вінницька область, Івано-Франківська область, Тернопільська область, Хмельницька область, Чернівецька область). Біосферний Заповідник "Асканія Нова" імені Ф. Е. фон Фальц-Фейна (Херсонська область). Озеро "Світязь" (Волинська область). Національний природний Парк "Озеро Синевир" (Закарпатська область). Мармурова Печера (Крим). / Seven Miracles of Ukraine: The National Natural Park “Podilski Tovtry” (Khmelnytska Oblast). The “Granit-Steppe Pobuzhzhia” Regional Landscape Park (Mykolaivska Oblast). The National Natural Park “Dnisterskyy Canyon” (Vinnytska Oblast, Ivano-Frankivska Oblast, Ternopilska Oblast, Khmelnytska Oblast, Chernivetska Oblast). The F. E. von Falz-Fein Biosphere Preserve “Ascania Nova” (Khersonska Oblast). The Svityaz Lake (Volynska Oblast). The National Natural “Synevyr Lake” Park (Zakarpatska Oblast).The Marble Cavern (Crimea). 10 000 слів/words

ОЛЕКСАНДР НАГОРНИЙ

Лінгвіст, політик, підприємець, науковець, публіцист.

Наукові та публіцистичні праці. Громадсько-політичні акції.

(витяг)

НАУКОВІ ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ІНТЕРЕСИ: переклад, мовознавство, лінгвістика: словотвір, структура і семантика одиниць мови, мовлення, мислення; філософія: позитивізм, неопозитивізм, лінгвістична філософія (метод, синхронія, діахронія, метафізика, семантика); право: конституційне право, оподаткування, майнові і немайнові права власності, легалізація доходів; публіцистика, політика, політологія: інформаційна війна, семантичні версії, диверсії, контрверсії, пропаганда, контрпропаганда, агітація; підприємництво: консалтинг, інжиніринг, венчурний бізнес, інноваційна діяльність, технополіс, соціополіс, PR; суспільно-політичні пріоритети: середній клас, малий і середній бізнес, політичні партії лібертаріанського типу; ідеологія, філософія особистості в ринку, формування самодостатньої особистості, громадянина, подолання антикапіталістичної ментальності; людина, громадянин – найвища цінність, власник себе, свого статку, сім'ї і держави.

 

Нагорний О. М. Аналіз віддієслівних суфіксальних іменників на -ung німецької мови кінця XVIII ст. − Іноземна філологія. − №75, 1984. − С. 59-64.

Нагорний О. М. Віддієслівні суфіксальні іменники з префіксом ge- німецької мови кінця XVIII ст. − Іноземна філологія. − №81, 1986. − С. 86-92.

Нагорний О. М. Сутність похідного слова. − Іноземна філологія. − №88, 1987. − С. 90-95.

Олександр Нагорний, ведучий інженер Львівського міського центру НТТМ «Енергія» Клуб "Перекладач": веління часу? − Ленінська молодь, 1989, 7 вересня.

О. М. Нагорний [про нього] «Неопозитивістські традиції Львівсько-Варшавської школи». – Радянсько-польський науковий семінар «Традиції Львівсько-Варшавської школи і сучасність» [За участю філософів зі Львова, Варшави, Києва, Свердловська, Луцька, Дрогобича]. – С. М. Симоненко. І. В Сульженко Традиції Львівсько-Варшавської школи. – Філос. і соціол. Думка, 1990, №7, с. 118.

Александр Нагорный Программа превращения рубля в свободно конвертируемую валюту. – The Furth Ruble Prize International Competition spanned the years 1988, 1989 & 1990. – THE FURTH FOUNDATION: Frederick P. Furth, Chairman: Certificate of Commendation in recognition & appreciation for the submission. − Dated this 2nd day of July 1990.

Нагорний О. М., голова, засновник і власник малого приватного підприємства Центр інтелектуальних послуг «Трансфер» Що скаже Вищий арбітражний суд? Приватне підприємство подало позов на Верховну Раду. Закон про оподаткування не повинен мати зворотної сили. – Ділова газета Західної України «Галицькі контракти», 1992, 10 травня.

БІЗНЕС від «А» до «Я»: Довідник / За ред. проф.. С. В. Мочерного; О. М. Нагорного. – Львів: Світ; Приватне підприємство Центр інтелектуальних послуг «Трансфер», 1993. – 200 с.

Нагорний О. М. Інформатизація суспільства і малий бізнес. − Звітна науково-технічна конференція за 1992 рік [професорсько-викладацького складу наукових працівників і аспірантів Українського поліграфічного інституту ім. Ів. Федорова]. Тези доповідей (Випуск 1) 2-5 лютого 1993 р. − Львів, 1993. − С. 178.

Нагорний О. М., Печерська Н. Ю. Мале підприємство. – Бізнес від А до Я. / За ред. проф. С. В. Мочерного, О. М. Нагорного. – Львів: Світ; Трансфер, 1994. – С. 25-30

Нагорний О. М., Аверков В. О. Товариство з обмеженою відповідальністю. – Бізнес від А до Я. / За ред. проф. С. В. Мочерного, О. М. Нагорного. – Львів: Світ; Трансфер, 1994. – С. 30-37.

Олександр Нагі(о)рний Ми вистраждали свою Конституцію. «Офіційний проект Конституції України спонукає до того, щоб застерегти громадську думку від чергової спекуляції з боку власть імущих, які в угоду власним політичним та клановим амбіціям на показ роблять спробу «дарувати свободу народові», а насправді – вольную волю собі. Інакше кулуарну підготовку цього документа неімущими депутатами та властолюбивими чиновниками не назвеш…» – За вільну Україну, 1994, 10 лютого.

Олександр Нагорний [про нього] Для поширення та роз’яснення ідей ринкової економіки і процесів приватизації у Львові при обласній організації товариства «Знання» створена кафедра «Позиція-94», в яку увійшли представники багатьох партій та угрупувань. Її очолив директор і власник Приватного підприємства Центр інтелектуальних послуг «Трансфер», що спеціалізується на виробництві та розповсюдженні української літератури, Олександр Нагорний. – Мирон Павлюст, УКРІНФОРМ, 1994, 01 серпня.

Олександр Нагорний Чому ревуть воли коло порожніх ясел. Авторитетна думка. Олександр Нагорний – за освітою перекладач, займається бізнесом з 1989 року. Має наукові праці з лінгвістики, інформатики, економіки, політики, співавтор колективної монографії «Бізнес від «А» до «Я». Його приватне підприємство «Трансфер» надає інтелектуальні послуги. «Пожадливу владу тодішніх номенклатурників не зупинили реальна пересторога і передбачення всеукраїнського банкрутства. Вершиною успіху вони вбачали ейфорію популізму на хвилях «прихватизації». І навіть сьогодні, коли під носом нестримний айсберг політичного та економічного колапсу, вони спокійно вирулюють у бік гулаго-морозівського соціалізму («с чєловєчєскім ліцом»). Шкода, що ще довго ми будемо усвідомлювати просту істину, що ДЕМОКРАТОМ може стати лише пан. І тисячу разів був правий М. Коцюбинський, що «коні не винні»… Ми, українці, варті того, щоб замість жебраків та рабів бути усім народом панами, щоб до нас на роботу черги стояли, а не ми жебрали десь за кордонами » – За вільну Україну, 1994, 16 серпня.

Олександр Нагорний Інститут приватної власності? А чому б ні? На черговому засіданні Львівської політичної кафедри «Позиція-94» що діє при обласному товаристві «Знання» буде обговорено найактуальнішу проблему – проблему приватної власності в Україні. Проблема видається гострою, якщо мати на увазі реальності: примітивізм соціалістичного (ленінського) розуміння власності в нашій українській посткомуністичній свідомості цілковито панує  й досі. Ми навчені працювати для добра для всіх, а не для конкретного господаря чи для самого себе. «Що ж, нагадаємо слова Івана-Богдана Микитчака, відомого українського підприємця з-під Мюнхена: «Не було ще в історії прикладу, щоб з рабів одним декретом за одну ніч зробили затятих демократів.. Усім відомо: без приватної власності не може бути свободи». Ось чому, попри те, що ми багато нині говоримо і пишемо про ринкову економіку і приватну власність, віз і досі у бузині під Києвом і ніяк не доїде до столиці, хоч приватна власність є об’єктом Конституції, цивільного, трудового, сімейного, кримінального права. Дивуватися тут нічому, адже яке ставлення до людини, таке й до її власності. І досить вже хизуватися, що ми незалежні. Ні, ми всі є заложниками недолугих політиканів-шарикових, і ніщо, крім буржуазно-демократичної революції, нас від них не врятує». – Високий замок, 1994, 1 вересня.

Олександр Нагорний [про нього] Досвід роботи в умовах першого на Львівщині приватизованого кондитерського підприємства «СВІТОЧ» вивчили представники різних політичних партій і організацій, котрих об’єднала громадська Кафедра «Позиція-94». – Г. Арутюнов, УКРІНФОРМ, 1994, 28 жовтня.

Олександр Нагорний [інтервю] Ваші ставки, панове капіталісти. Пишемо нову Конституцію України. Львівський бізнесмен і політик Олександр Нагорний написав Проект основних засад Конституції України. Нинішня його не влаштовує, проект нової – також. 45-річний військовий перекладач – у минулому, нині автор наукових праць з проблем лінгвістики, інформатики, економіки, засновник приватного Центру інтелектуальних послуг «Трансфер», організатор громадського об’єднання – політичної кафедри «Позиція-94» вважає, що настав час «збирати каміння». «Я певен того, що всі ми ходимо під Богом і під п’ятою владою (прессу називають четвертою) – під владою капіталу, про котру чомусь сором’язливо мовчать, а говорять лише тоді, коли вона набуває скандально-кримінального забарвлення. Щодо понять «буржуа», капіталіст», то я зумисно вживаю їх так часто: готую лінгвістичне підґрунтя для завтрашнього дня України – держави господарів, приватних власників». Нині ж зубожілий національний капіталіст на останні гроші випустив у світ колективну монографію «Бізнес від «А» до «Я». Сподіваюсь, вона стане у пригоді початківцям-господарям. А щодо віри у завтрашній день… «Ви ж самі бачите: поки що тривають «азартні ігри» між державою та її громадянами. А ставки вищі за життя» – Оксана Теленчі, Голос України, 1994, листопад.

Олександр Нагорний [про нього] Новинка – довідник «Бізнес від «А» до «Я». У штаб-квартирі Львівського обласного відділення СППУ та пунктах розповсюдження акцій УІК «Приватна справа» можна придбати книжкову новинку довідник «Бізнес від «А» до «Я». Власник і видавець книги – засновник приватного Центру інтелектуальних послуг «Трансфер», організатор громадського об’єднання – політичної кафедри «Позиція-94», член редколегії газети в газеті «Капіталіст України», вчений секретар Львівського обласного відділення СППУ п. Олександр Нагорний люб’язно погодився 10 відсотків виторгу офірувати на потреби редакції, пов’язані з випуском нашої тематичної сторінки. – За вільну Україну, 1995, 01 лютого.

Олександр Нагорний МАНІФЕСТ КАПІТАЛІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ: Програма Партії Лібералів України Гармонізованої (ПЛУГ) – проект: Своїй хаті – свою Правду! До усіх підприємців України. Незалежна Україна – це єдина для нас Батьківщина. Політика – першооснова суспільного буття. Реалізація в Україні принципів гуманітарної політики. Революційна трансформація масової свідомості та ментальності. Свобода особистості. Порядок. Любов. Приватна власність у праві і у законі. Підвалини економічних перетворень у незалежній Україні. Національна безпека України – це вибір кожного свідомого громадянина. Гімн підприємців України. – Капіталіст України: газета в газеті. – За вільну Україну, 1995, лютий.

Олександр Нагорний Національна безпека України – це вимір кожного свідомого громадянина. – Український час, 1996. − №1(15), с. 12-14.

Олександр Нагорний [про нього] Варіації на вічні теми. Спроба збагнути житейську філософію чоловіка, який уникає матримоніальних пут. Йому 47 років. Підприємець. Розлучений. У діалозі був цілком відвертий. Спочатку наполягав на втаємниченості, а наприкінці зауважив: «А чого ховатися? Ніяких тяжких гріхів Олександр Нагорний не вчинив». Від себе додам: старий приятель не лукавив, не хизувався. – Оксана Теленчі, малюнки Олексія Герасимова (спеціально для «ГУ»). – Голос України, 1996, 07 березня.

Александр Нагорный [о нём] Вариации на вечные темы. Попытка понять житейскую философию мужчины, избегающего матримониальных уз. Ему 47 лет. Предприниматель. Разведен. В диалоге совершенно откровенен. Сначала настаивал на конфиденциальности, но в конце концов заявил: «А чего прятаться? Никаких тяжких грехов Александр Нагорный не совершил». От себя добавлю: старый          друг не лукавил, не рисовался. – Оксана Теленчи, рисунки Алексея Герасимова (специально для «ГУ»). – Голос Украины, 1996, 07 марта.

Нагорний О. Нелінійна система філософських категорій. – Всеукраїнські читання «Український цивілізаційний процес від Львівського Ставропігіону, Острозької і Києво-Могилянської академії до нашого часу: духовність, наука, культура – історія, традиція, сучасність». – (УЦП − 96): Присвячені 410-річчю Ставропігіону, 420-річчю Острозької Академії, 400-річчю Петра Могили, 90-річчю Товариства Українських наукових викладів ім. П. Могили 16 – 17 травня 1996 р. – Програма. − Львів, 1996. – С. 4.

Олександр Нагорний [про нього] У Романа Дубровського два комп’ютери: один в голові, а інший – у руках. Майже щодня у нашому місті відбуваються презентації. Але та, на яку запросив бізнесменів, журналістів підприємець Олександр Нагорний, відрізнялася від подібних заходів і формою проведення, і змістом. Допомогти бізнесу і музі – так можна було б окреслити її мету, адже присутнім для роздумів та обговорення пропонували видання книги-довідника «Бізнес від «А» до «Я» за редакцією професора С. В. Мочерного, аудіоальбом молодої співачки з Дрогобича Роксоляни Кузик та сенсацію вечора – знайомство з восьмирічним львівським вундеркіндом Романом Дубровським. – Галина Доможирова, Високий Замок, 1996, 21 травня.

Олександр Нагорний [про нього] У «Жоржі» іноді дарують комп’ютери. Для українців, які відмовилися бути бідними, минулої п’ятниці у ресторані готелю «Жорж» продюсер Олександр Нагорний разом зі Львівським регіональним відділенням Ліберальної партії України організував репрезентацію книги Олександра Нагорного «Бізнес від «А» до «Я» та магнітоальбому молодої поп-співачки Роксоляни Кузик. Попри тім до ресторану запросили і 8-річного письменника, філософа, редактора дитячого самвидаву Романа Дубровського. – Ірина Вороняк, Молода Галичина, 1996, 21 травня.

Олександр Нагорний [про нього] Коли підтримка – не забавка. «Бізнес, наука та муза» – під таким гаслом організувало вечір в одному з найпрестижніших ресторанів Львова приватне підприємство «ТРАНСФЕР», зібравши під одним дахом бізнесменів, співаків, танцюристів і талановиту юнь. – ДІЛО 43 (461), 1996, травень.

Олександр Нагорний [про нього] «…Мне иногда страшно за своего сына», – говорит мама Романа Дубровского. На прошлой неделе в зале гостиницы «Жорж» по инициативе предпринимателя Александра Нагорного состоялась необычная презентация, достигшая своей благотворительной цели. Участники встречи, покоренные феноменальными способностями Романа Дубровского, заинтересовались мальчиком. Писать Роман начал, когда ему исполнился год и восемь месяцев. Первое стихотворение из-под его пера вышло, когда ему было два года и три месяца, а затем пошло и пошло: романы, повести, рассказы, поэзия… Задумаемся лишь над их названиями – романы «Панорама», «Сады», «Перевернутый человек», «Каменный снег», повести «Миражи», «Приход Мессии», «Тень Меркурия», пьеса «Операция «Агамемнон». – Галина Доможирова, Высокий Замок, 1996, 25 мая.

Олександр Нагорний Розпочати власну справу. «Робити приватний бізнес в Україні настільки можливо, наскільки й згубно. Взагалі, у приватному підприємництві я не новачок. Розпочинав ще з власного госпрозрахункового підрозділу інформаційних та лінгвістичних послуг в центрі НТТМ. Увесь мій елементарний бізнесовий досвід та первісний капітал було скеровано до статутного фонду малого приватного підприємства Центр інтелектуальних послуг «Трансфер». Львівський ринок поповнився кваліфікованими репетиторськими послугами і товарами у вигляді довідкових видань. Підприємства та НДІ Львівщини і майже всієї України впроваджували у себе науково-технічні розробки творчих колективів під егідою «Трансферу»… – Життя і праця, 1996, 22 червня.

Олександр Нагорний [про нього] «Державний рекет може і захлинутися»… 1 липня Верховна Рада має повернутися до Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності», введення якого (у зв’язку з рішучим протестом підприємців) було відкладено. Акції протесту відбулися й у Львові. А от думка Олександра Нагорного, підприємця з чималим досвідом: «У приватному підприємництві я не новачок. Розпочинав ще зі власного госпрозрахункового підрозділу з інформаційних та лінгвістичних послуг у центрі НТТМ. Увесь мій бізнесовий досвід та первісний капітал було спрямовано до статутного фонду малого приватного підприємства Центр інтелектуальних послуг «Трансфер». Саме тому Львівський ринок поповнився кваліфікованими репетиторськими послугами і товаром у вигляді довідкових видань. І раптом, як сніг на голову, звалився Закон «Про оподаткування доходів підприємств і організацій», який перекреслив усілякі можливості для національного товаровиробника не лише конкурувати, а й виробляти будь-яку продукцію, нормально оплачувати працю людей…» «Не треба нас дурити!» – Високий Замок, 1996, 16 липня.

Олександр Нагорний, приватний підприємець, завідувач політичної кафедри «Позиція-94» при Львівській обласній організації товариства «Знання». – «Ми плануємо розпочати діяльність, спрямовану на відкриття у Львові громадського центру захисту прав ліберальних українських господарів. Залучимо до цієї справи Ліберальну партію України, Міжнародну амністію, Центр захисту прав людини, інші зацікавлені структури. Головне – це усвідомлення того, що без політики, без політики здорового глузду ні економіки, ні цивілізованої держави не буде». – Високий Замок, 1996, 05 вересня.

Олександр Нагорний, приватний підприємець, завідувач політичної кафедри «Позиція-94» при Львівській обласній організації товариства «Знання». Як вийти з кризи. «Ринкове приватновласницьке «дитятко», цебто цивілізоване законодавство, ніколи не народиться. Адже різношерста спільнота державних чиновників усіх рівнів, які за ідеологічною цнотливістю так ніколи й не стали «вагітними» капіталізмом , напевно знає, що кровна приватна власність невигідна. Вигідніше споживати готовий продукт (послугу) замість морочити голову з відповідальністю, причім одноособовою. Тому наша держава, крім конституційних декларацій, ні до чого путнього не наблизилась ні на крок». – Життя і праця, 1996, 19 жовтня.

Олександр Нагорний, приватний підприємець, зав. Політичною кафедрою «Позиція-94» при ЛОО товариства «Знання». До виборів – шикуйсь! «Причина нинішнього стану речей ясна як день: до влади прийшов його величність ЛЮМПЕН: неімущий політик, юрист, економіст, інтелігент… Павло Загребельний дуже влучно висловився: «…нам казали, що робітники – це передовий клас, а я вважаю, що це клас найпродажніший. Їм, яка справедливо зауважив один із «класиків», нічого губити, на відміну від селян, тому вони йдуть за тим, хто щось дає». А хіба військово-промислова чи ідеологічно заангажована інтелігенція не така? Істинно інтелігентною людиною можна стати лише за умови повного володіння й розпорядження власним товаром – знаннями. І цього недостатньо. Знання можна продати й на цілі знищення людства, тобто ВПК, і на благородні цілі – поповнення ринку товарів і послуг. Тільки уся «петрушка» в тім, що ракету складніше виготовити, ніж звичайну голку для шиття. Але замовник на ракету, держава, «щедра» нашим, платників податків, коштом. Разом з тим, голку продати тяжче, а ракету можна й запросто знищити, без продажу. Ніхто жодних претензій не висуне…» – Життя і праця, 1997, 05 січня.

Олександр Нагорний [про нього] І «ліві», і «праві» критикують «центриста» Пинзеника. Недаремно? «Минулого тижня Львівська обласна організація (ЛОО) товариства «Знання» та Політична кафедра «Позиція-94», яку очолює приватний підприємець Олександр Нагорний, організували науково-практичну конференцію «Зовнішньоекономічна модель України у контексті національних інтересів». – Олександр Старушик, Молода Галичина, 1997, 20 березня.

Олександр Нагорний [про нього] Конфліктна ситуація. Чи «Приватна справа» призведе до народного гніву? Брався за «Приватну справу» новий ініціатор на Львівщині підприємець Олександр Нагорний. Але результат також виявився нульовим, бо всі стежки, як правило, ведуть до столиці. – Олег Пендерецький, За вільну Україну, 1997, 07 червня.

Олександр Нагорний [інтервю] Лівий блок залишається найчисленнішим. Політ референт Львівського регіонального відділення Ліберальної партії України (ЛПУ) Олександр Нагорний пояснює ситуацію так: «До 1990 року існувала монополія компартії на ідеологію і владу. Ідеологічної боротьби як такої практично не було. Як і дієвої опозиції до офіційної доктрини. Еволюційно-революційні процеси у період «перебудови» змінили ситуацію і створили плідний ґрунт для демократизації суспільства… …вишколені й заангажовані на традиціях ідеологічного матеріалізму маси у нас у творили «нову хвилю» комуністичної експансії, ідеологія якої свідчить про перевагу люмпена у сенсі «відняти й поділити» над «додати й примножити» від хазяїна…». – Оксана Кунець, Вільна Україна, 1997, травень, №9

Олександр Нагорний [про нього] Київські економісти не витримали двобою з львівським люмпеном, обговорюючи подальший хід економічних реформ в Україні. Однак не зрозуміло, чому організатори конференції (Товариство «Знання» і таке собі утворення під дивною назвою «Політична кафедра «Позиція-94») обрали саме таку назву, оскільки виступи стосувалися будь-чого, але найменше «зовнішньоекономічної моделі». Врешті, ситуація абсолютно вийшла з-під контролю, і все це перетворилося на спілкування «президії» з «аудиторією» за посередництвом вічно живих аргументів на кшталт: «дурень – сам дурень». – Павло Бук, День, 1997, №46.

Олександр Нагорний [про нього] Над Львовом пройшов дощ. Орденоносний. У приміщенні Львівського обласного товариства «Знання» відбулося урочисте вручення почесного ордена «Морський хрест». Цієї високої нагороди удостоєні командувач Прикарпатського військового округу Петро Шуляк, генерал-лейтенант Микола Йолтуховський, начальник обласного відділу культури – поет Роман Лубківський, народний артист України, керівник ансамблю ПрикВО Віталій Халавчук, начальник військового шпиталю Сергій Петрук, підприємець Олександр Нагорний, поет Іван Пазин, майстер спорту міжнародного класу Валерій Мельник, директор АТ «Світоч» Андрій Тавпаш, директор ювелірного заводу Володимир Кузовкін. – Український шлях, 1997, 03 жовтня.

Олександр Нагорний [про нього] Понадплановий «Том Сойєр». Організаторами доброчинної вистави стали Львівське обласне товариство «Знання» та Ліберальна партія України. Це чергова акція з низки заходів «Ліберали – дітям України». Як зауважив один з ініціаторів доброчинної акції, заступник голови обласного товариства «Знання» Олександр Нагорний, «Тома Сойєра» вибрано не випадково. Уся творчість Марка Твена просякнута духом свободи та добра. – Лесь Ганущак, Ратуша, 1997, 25 листопада.

Олександр Нагорний [про нього] Доброчинність. Олександр Нагорний «Міняє професію»… Побутує думка, що «добра людина» – це ще не професія. Однак для авторів цього репортажу таке твердження видалося дещо сумнівним. До цього спричинилась доброчинна акція, проведена підприємцем Олександром Нагорним для школярів спецшкіл-інтернатів Львова у Першому українському театрі для дітей та юнацтва. Саме тут завдяки його старанням, діти, що мають вади слуху і зору, отримали можливість подивитися виставу-мьюзикл «Том Сойєр» за Марком Твеном. А в антракті одержали подарунки, поласували морозивом. Після вистави вони ділилися між собою незабутніми враженнями. – Орест Галушка, За вільну Україну, 1997, 18 грудня.

Олександр Нагорний Приватна власність – це свобода [інтервю] Наріжним каменем буття, народження та знищення людських спільнот, добра і зла були і залишаються проблеми приватної власності. Про них ми розмовляємо з підприємцем-видавцем, заступником голови правління Львівського обласного товариства «Знання» Олександром Нагорним. «Усі нинішні спроби українських та неукраїнських «постсовєцьких» правників визначити поняття власності були і залишаються ідеологічно заанґажованими з огляду на вивищеність держави над громадянином, внаслідок чого зневажаються загальнолюдські цінності і, в першу чергу, невід’ємні права на себе, на результати своєї та відчуженої законним способом праці… Натискаючи на усі чинні важелі (законодавчі, виконавчі, судові, контрольні, репресивні та агресивні) клан можновладців, вчасно «виймаючи» з бюджету власні преференції, намагається ефективніше «прокрутити» державні та суспільні кошти задля первісного накопичення приватного, сімейного чи корпоративного капіталу». – Олег Ганущак, Ратуша, 1997, 01-02 грудня.

Олександр Нагорний [про нього] На Львівщині хочуть провести економічний експеримент. У Львові у приміщенні Музею етнографії та художнього промислу відбулося засідання «круглого столу» на тему «Як вийти з кризи: аспекти податкової політики в Україні», організоване підприємцем, завідувачем політичної кафедри «Позиція» при обласній організації товариства «Знання» Олександром Нагорним та доктором політичних наук Степаном Павлюком. З доповідями виступили поважні та знані в Україні люди: професор економіки Степан Мочерний, віце-президент АТ «Світоч» Марія Костишина, політолог, редактор журналу «Український час» Григорій Приходько, Олександр Нагорний. – Молода Галичина, 1997, 30 грудня.

Олександр Нагорний Ой там, на точку, на базарі… Памфлет-інвектива. Аналітична група «Інтелектуально-фахового форуму» («ІФФ», м. Львів) здобула значний авторитет у читачів часопису «Тарас Бульба» («ТБ»). До редакції надходять не лише схвальні відгуки, але й аналітичні матеріали а’ля «ІФФ». Сьогодні пропонуємо познайомитися з політологічним доробком Львівської політичної кафедри «Позиція-94» при ЛОО товариства «Знання». Завідувач кафедри п. Олександр Нагорний, кандидат у народні депутати України, член Ліберальної партії України ділиться думками з приводу деяких актуальних геополітичних страт – національних інтересів України. «Збулося віщування ідеологів буржуазного націоналізму. Новий Вавілон. СРСР, завалився повністю й безповоротно. Народи, що їхні «язики» були змішалися, нарешті оговталися і торують стежки національної державності. Святе Письмо у Книзі Пророцькій предрікало: Упав, упав великий Вавілон! Став він оселею демонів і сховищем усякому духові нечистому, і сховищем усіх птахів нечистих та ненавидних, бо лютим вином розпусти він напоїв усі народи!» «Якщо на Півночі, на Заході й на Сході нам паливні ресурси «не світять», то чому б не звернути нам свої погляди на Південь? Не зайвим було б познайомитися з онуком Саудівського короля Фахда принцом Валід ібн Талялем, аби десь у Карпатських цнотливих горах утнути наш ЮКРЕЙНВУД з ЮКРЕЙНЛЕНДОМ, – щось на зразок їхнього Голлівуду з Діснейлендом. Ото б Еней з Котляревським прицмокнули від здивування. Бо, хіба наші дівки гірші за американських, канадських, французьких чи італійських? Якби тригранна піраміда Багдад – Ель-Кувейт – Ер-Ріяд раптом оголосила зоною своїх інтересів нашу красуню-Україну, то Київ, зупевне, довершив би найбільш надійну її північну грань». – Тарас Бульба, 1998, №1 [Наша газета для тих, хто розуміє сатиру і сміх].

Приватний підприємець зі Львова Олександр Нагорний – про нагальну потребу змін у державній регулятивній системі. «Однією з головних причин кризового стану економіки України є надмірний податковий тиск на підприємства і підприємців. Цей фактор, своєю чергою, спричинює брак обігових коштів та кризу неплатежів, податків, зборів, мита, обов’язкових внесків до бюджету та позабюджетних фондів, збільшення витрат на облік та звітність. У підприємців дедалі частіше зменшується бажання працювати і створювати нові робочі місця, адже за таких обставин зникають самі стимули до виробництва і творчості. А надмірні платежі та податки не лише прискорюють зростання цін, а й перекривають легальні товарно-грошові потоки, спрямовуючи їх у «тіньове» русло». Фіскальна податкова політика розшаровує суспільство не за природним ринковим, а за криміналізованим принципом, який – з огляду на чинне законодавство – є легітимним принципом (це парадоксально!). Збочена економіка «стає на голову». Товарна маса починає виконувати функції засобу обігу, платежу (зокрема такого як зарплатня), а також нагромадження та зберігання. У цій ситуації національну економіку може зрушити з місця лише потужний, науково виважений «поштовх». / Підготувала Людмила Носарєва. – Кур’єр нового ринку, 1998, лютий.

Олександр Нагорний [про нього] Ми не раби? Філософи ми?! У Львові пройшли традиційні філософські Твардовські читання. Який сенс подібної акції у нинішніх умовах? Аби це зясувати наш репортер звернувся до одного з учасників читань підприємця Олександра Нагорного, котрий водночас є заступником голови обласного товариства «Знання», який прояснив власну життєву позицію: «Філософський підхід полягає в тому, що, як на мене, людина мусить усвідомити одне. Історія показала, що політикум втискається між двома основними фарбами: червоною та білою. Червона – це криваві «ліві» сили, біла – ліберальні. Всі ж решта є лише відтінками від похідних. А нині прагматизм диктується тим фактом, що наша держава й надалі стоїть на старій ідеології. У більшості електорату, як це не сумно, превалює психологія й філософія раба. Позбутися цього стереотипу й усвідомити себе хазяїном (наголошую, хазяїном у класичному державному розумінні) або ж зробити вибір на його користь – ось головне, що може вивести державу з кризи». – Святослав Ганущак, Ратуша, 1998, 19 лютого.

Олександр Нагорний [про нього] Які податки, такий і менталітет (є радикальна ідея: запровадити єдиний семивідсотковий податок з обороту). «Революційністю вирізнявся виступ приватного підприємця О. Нагорного. Він представляє наукомісткий бізнес. Наскільки критична ситуація склалась у цьому секторі, свідчить уже той факт, що, за його словами, на 100 відсотків заробітку доводиться сплачувати 150 відсотків податкових платежів та нарахувань. Власне О. Нагорний запропонував вдатись до нетривіальних рішень, вийти за звичні межі уявлень про об’єкти оподаткування. Цитуємо: «Давайте оподатковувати не дохід, не прибуток, не власність, а обіг товарів, капіталів та робочої сили. Усілякі пільги та відтермінування треба скасувати. Ставкою такого єдиного універсального податку має бути 7 відсотків від суми обороту». – Віктор Шаповал, Діло, 1998, №3.

Олександр Нагорний [інтервю] Анархія – мати порядку. Лібералізм – батько реворм? Як не заблукати в політичному лабіринті передвиборних гонок. «Політикум і соціум в Україні співіснують у системні протидії двох протилежних полів – соціалу й капіталу. Мати власність зовсім не обов’язково, що автоматично зумовлює повну безвідповідальність і безкарність – і за борги, і за соціальні гарантії. У системі поля капіталу виникає чітка відповідальність власника за засоби виробництва, його результати та за найманих працівників – як моральна, так і матеріальна, що формує принципово іншу систему цінностей, інші засади взаємодії та функціонування системи. До прикладу, лівий антипод консерватизму – це прогресизм, який діє на червоному полі спектру політики. Націоналізм часто-густо набуває жорстоких форм, інколи поєднуючись із соціумом в націонал-соціалізм та переходячи у свою протилежність, заперечує сам себе. У результаті виникає капіталістичний «комунізм» – закулісне злиття – благоденствіє купки обраних, така собі «єдність протилежностей»… Отже, на вершині – монархія, внизу анархія, по боках – ліві й праві у всій повноті свого спектру». На думку О. Нагорного, саме анархія, обєднавшись з лібералізмом, породить довгоочікуваний порядок. – Віктор Цибуля, Олександр Шипов, Діло, 1998, №6.

Олександр Нагорний [про нього] Капіталісти беруться за ПЛУГ. «На свято Покрови львівський підприємець Олександр Нагорний, йому того ж дня виповнилося 50 років представив у ресторані готелю «Жорж» проект програми Партії Лібералів України Гармонізованої (ПЛУГ), котра має назву «Маніфест капіталістичної партії». – Йосиф Пазяк, Український шлях, 1999, 21-27 жовтня.

Олександр Нагорний [про нього] Олександр Нагорний і його «Money first». «Олександр Нагорний – знаний у «п’ємонтських» бізнесових і політичних колах, – видається, діє всупереч власному афоризмові: «Якщо скромність прикрашає людину, то нам, підприємцям, нічого не бракує». Репрезентуючи свою партію у ресторані «Жорж», він рівно ж репрезентував і себе – на Покрову йому «стукнуло» п’ятдесят. Певної презентаційності надало дійству оприлюднення «Маніфесту капіталістичної партії». Що це – виклик «класикам», чи, може, таки кредо? (Зауважимо, що «маніфест» можна прочитати й інакше : «money first» – «перш за все гроші» – з англійської). Та й вище згадана партія – то не просто партія, а ПЛУГ. ПЛУГ же не просто Партія лібералів України. Вона ще й гармонізована… ПЛУГ – то лише прекрасне видиво посттоталітарного мрійника, до якого треба йти через довгу виснажуючи пустелю…». – Ігор Гулик, Ратуша, 1999, 29 жовтня.

Олександр Нагорний [про нього] Під кого оре ПЛУГ… «Журналісти люблять презентації. По-перше, можна щось нове почути, по-друге, щось нове побачити. Хоча б на шведському столі. У запрошенні на презентацію ідеї ще однієї, тобто третьої, Партії Лібералів України Гармонізованої – скорочено ПЛУГ, було дві інтриги: підприємець Олександр Нагорний – генератор ідеї ПЛУГу і «шведського стола»… з нагоди річниці свого народження». – Мар’яна Вдовиковська, Життя і праця, 1999, 30 жовтня.

Олександр Нагорний [про нього] Землю – господарям! І крапка. «Після тривалої перерви дався чути засновник ПЛУГу (Партії лібералів України (гуманізованої)), приватний підприємець Олександр Нагорний. Власне, не він, а цікавий документ, народжений у колах «сучасної національної буржуазії», – звернення до підприємців, фізичних осіб та власників корпоративних прав… про негайне переоформлення у власність дрібних і середніх підприємців цих «острівців свободи» – земельних ділянок як у містах, так і на селі». – Ігор Гулик, Ратуша, 2000, 13 травня.

Олександр Нагорний На чиїй землі робити бізнес? – Проблеми малих міст України: розвиток самоврядування і реформування місцевого господарства в контексті національних традицій і світового досвіду: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Золочів – Львів, 27-28 травня 2000 р.). – “Державність”, 2000. – С. 117 – 121.

Александр Нагорный [интервью] Философия выживания. Не просто «Мария». Есть такая партия – КП «ГУ», – заявил во время традиционной ежегодной встречи с героями газетных публикаций, авторами, консультантами и верными газете читателями гость корпункта Александр Нагорный. Ему, политологу, создавшему не один программный документ, можно верить. Вступление в КП «ГУ» (корреспондентский пункт «Голоса Украины») было приурочено к юбилейной дате – десятилетию газеты и её львовского представительства. В крохотном кафе площадью 40 м кв., словно в известной сказочной рукавичке, умещается всё и вся: несколько столиков, бар, кухня и даже мини-кабинет для двоих не слишком упитанных друзей. Это не забегаловка. Таким неосторожным словом можно и обидеть работников бара «Мария», у троих из которых высшее университетское образование. Среди них – наш старый знакомый, автор и герой газетных публикаций, предприниматель, политолог, продюсер. Что же он делает в паре с «Марией»? Производит алгоритм выживания в рынке. Это если коротко и по-учёному. А по сути… «Наши люди не привыкли служить хозяину. Не понимают, что у нанимателя тоже много проблем. Рынок – есть искусство продавать, а этому нигде не учат. Хорошо, что власть перестала пускать когти в базары – легче стало дышать». Это реплика между двумя глотками чая. А обобщение он подготовил в докладе «Идеология и ментальность украинцев», который прочел на следующий день на чтениях Львовско-Варшавской школы философии и лингвистики, приуроченных памяти К. Твардовского. Казимеж Твардовский до 1939 года был ректором университета во Львове, а его школа была известна по всей Европе. И теперь без философии не выжить, считает Александр Нагорный. «Отсутствие свободы личности девальвирует национальное сознание, наркотизирует национальное производство иглой чужих инвестиций и лишает народ стержня». Это – строки из доклада. – Оксана Теленчи, Голос Украины, 2001, 11 мая

Олександр Нагорний Сутність регіональної політики в ринку: соціоцентризм чи егоцентризм в Україні. − Громадянське суспільство і політика органів місцевого самоврядування (проблеми теорії і практики): Матеріали науково-практичної українсько-польської конференції (Львів 4-5 березня 2002 р.). – Львів: Доброчинний громадський Фонд ім. Князя Осмомисла – Наукове Товариство ім. Т. Шевченка, 2003. – С. 140 – 144.

Олександр Нагорний Про конституціалізм в Україні та світі. Із циклу «Ідеологічні засади ліберальної української Конституції і нації». – Львівська газета, 2007, 29 серпня, №151 (221).

Олександр Нагорний Мізерія сучасної української влади. Із циклу «Ідеологічні засади ліберальної української Конституції і нації». – Львівська газета, 2007, 28-30 вересня, №173 (243).

Олександр Нагорний Конституція України не відповідає ринковим реаліям. Із циклу «Ідеологічні засади ліберальної української Конституції і нації». – Львівська газета, 2007, 19-21 жовтня, №188 (258).

Олександр Нагорний Аспекти сучасного конституційного процесу. Із циклу «Ідеологічні засади ліберальної української Конституції і нації». – Львівська газета, 2007, 2-3 листопада, №198 (268).

Олександр Нагорний Творці орадянщеного Основного Закону. Із циклу «Ідеологічні засади ліберальної української Конституції і нації». – Львівська газета, 2007, 23-25 листопада, №213 (283).

Олександр Нагорний Громадянське суспільство: сутність і правове забезпечення. Із циклу «Ідеологічні засади ліберальної української Конституції і нації». – Львівська газета, 2007, 14-16 грудня, №228 (298).

Олександр Нагорний Таїнство триєдності: дискурс ринкового мислення еліт. – На шляху до синтезу філософії, науки та релігії: Тези ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Що чинити, як діяти? Філософські, наукові та релігійні аспекти управлінської діяльності», 15-16 квітня 2011 року / За ред. І. В. Карівця. – Львів: Видавництво Львівської Політехніки, 2011. – С. 131-132.

Монографії, публікації в Інтернет, на радіо і телебаченні, теле-відеоролики, інші авторські видання

Нагорний О. М. BUSINESS в Україні: науково-публіцистична трилогія. Кн.. І: 1000 дрібниць власної справи: етапи сходження. – Львів, 2005. – 232 с.

Нагорний О. М. Про семантику, ідеологію і Конституцію України новітньої ринкової доби: науково-публіцистична монографія. – Львів, “СПОЛОМ”, 2009. – 128 с.

Олександр Нагорний SEMANTICS в Україні. − uk.wikipedia.org/.../ Обговорення_користувача: http://nagornybook

Олександр Нагорний Синергетика або нелінійність в українській політиці. − http://narodna.pravda.com.ua/politics/4a75f8dd1101a/

Див.так_само:http://vk.com/id107756497,[Документы],AlexandrNagorny, http://www.usw.com.ua/profile/NagornijOleksandrMikolajovich, http://www.facebook.com/profile.php?id=1379612694&ref=tn_tnmn#!...: Chair in Politics Ukraine-2012 is the worldwide rostrum where everyone can express his or her own opinions. = Політична Кафедра Україна-2012 це є всесвітня трибуна, де кожен має право висловити власну думку. = Политическая Кафедра «Украина-2012» – это есть всемирная трибуна, где каждый имеет право выразить своё собственное мнение.

 

 

Views: 528

Comment

You need to be a member of Ukrainian Scientists Worldwide to add comments!

Join Ukrainian Scientists Worldwide

Наші партнери:

Увага! у зв'язку з технічними роботами посилання з цього розділу перенесено на сторінку Партнери

© 2017   Created by Khalavka Yuriy (Халавка Юрій).   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service