Ukrainian Scientists Worldwide

Українські науковці у світі

Malakhova Olena
 • Female
 • Kharkiv
 • Ukraine
Share
 • Blog Posts
 • Discussions
 • Events
 • Groups (8)
 • Videos

Malakhova Olena's Friends

 • Людмила Радомська
 • Юлія
 • Нікуліна Неля Василівна
 • Khalavka Yuriy (Халавка Юрій)
 

Malakhova Olena's Page

Latest Activity

Malakhova Olena left a comment for Людмила Радомська
"Дякую! Чекаємо у гості! :-)"
Dec 15, 2012
Людмила Радомська left a comment for Malakhova Olena
"Пані Олено, дякую, насправді дуже допомогли! Успіхів Вам!"
Dec 15, 2012
Людмила Радомська left a comment for Malakhova Olena
"Пані Олено, скажіть, будь ласка, матеріали конференції, про яку Ви писали, публікуватимуться у фаховому виданні? Де можна подивитися вимоги?"
Dec 15, 2012
Malakhova Olena left a comment for Людмила Радомська
"Добридень, пані Людмило! Рада знайомству! За матеріалами конференції (до початку її роботи) буде виданий науковий збірник, але нефаховий. Матеріали "дорослих" - аспірантства, наукової спільноти за бажанням можуть бути опубліковані у…"
Dec 15, 2012
Юлія is attending Malakhova Olena's event
Thumbnail

«ФІЛОЛОГІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ» - ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених at Харків

April 19, 2013 to April 20, 2013
Напрями роботи: Сучасна парадигма лінгвістичних досліджень: українська, російська, польська, англійська, німецька мови.Актуальні питання сучасного літературознавства.Неперервність і наступність у вивченні філологічних дисциплін на всіх ланках освіти (дошкільне виховання, початкова, середня і вища школа).Інноваційні освітні технології.See More
Dec 11, 2012
Юлія commented on Malakhova Olena's event «ГЕНДЕР-PRO» - І Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених
"вдячна за інформацію, обов'язково приєднаюсь до роботи Вашої конференції))) дякую)"
Dec 11, 2012
Юлія is attending Malakhova Olena's event
Thumbnail

«ГЕНДЕР-PRO» - І Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених at Харків

April 19, 2013 to April 20, 2013
Напрями роботи:Гендерні студії в лінгвістиці, літературознавстві й суміжних гуманітарних науках.  Андроцентризм як інструмент патріархату.Гендер в освітньому просторі.Гендер і суспільство: медії, реклама, інтернет.Аналіз і деконструкція гендерних стереотипів.Український мовно-літературний факультет імені Г.Ф Квітки-Основ’яненка  Кафедра української мовиКафедра українознавства та лінгводидактикиКафедра української та світової літератури 19-20 квітня 2013 рокуЗАПРОШУЮТЬ УСІХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ ДО УЧАСТІSee More
Dec 11, 2012
Malakhova Olena posted events
Dec 11, 2012
Malakhova Olena commented on Khalavka Yuriy (Халавка Юрій)'s event Сніданок з USW
"так не чесно! я теж хочу... треба терміново купити вертоліт, щоб літати на сніданки з вами з Харкова... Пропоную в такому разі розвіртуалитися групами кожен у своєму місті, а тоді представити звіт і резюме обговорення )))) Харкове - пропоную в…"
Jan 31, 2012
Malakhova Olena posted a group
Thumbnail

Гендерні студії

Уже багато які компьютери і лептопи не виправляють автоматично Гендер на Тендер, бо їхні власники знають різницю.Уже багато хто з батьків не забороняє дітям ходити на гендерфести, бо їм відомо, що слово "гендер" не належить до ненормативної лексики.І вже захищаються кандидатські й докторські з гендерної тематики.І вже створюються гендерні центри у внз.І все частіше можна на юнаках побачити рожеву футболку, а на дівчатах.. :-)Але стереотипи - річ уперта.І питань для дискусій доволі.Гендер -…See More
Jan 30, 2012

Profile Information

Ваша базова освіта (ВНЗ, спеціальність)
philologist, Kharkiv National Pedagogical University named G. Skovoroda
Наукові інтереси
гендерна лінгвістика, гендер, лінгвістика тексту, журналістика, синтаксис, вища школа
Кваліфікація, науковий ступінь
кандидат філологічних наук, доцент
Місце роботи, посада
доцент кафедри української мови, директорка Гендерного центру ХНПУ імені Г.С.Сковороди
Website:
http://www.ukrmova.in.ua/personal/malakhova.html
Володіння мовами
українська, російська - вільно, німецька - порозуміюся, англійська - вчу третій місяць
Найважливіші публікації
1. Формирование гендерного дисплея средствами языка: традиции vs стереотипы / Езикът и културата в съвременния свят : Материали от Международната научна конференция (22-23 юни 2012 г.). – Бургас (Болгария): Университет «Проф. д-р Асен Златаров». – С. 290-299.
2. Гендер у вищих навчальних закладах: проблеми і перспективи / Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє : Матеріали П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції (3-5 листопада 2011 р., Київ). – Київ: ГО «Жінка в науці», 2011. – С.125-128.
3. Компетентностный подход к филологическому образованию: университетская кафедра в школе / Слово и текст в культурном сознании эпохи: Сборник научных трудов. Часть 8 // отв. редактор Е.Н. Ильина; Департ. образования Волог. обл.; Вологод. гос. пед. ун-т. – Вологда: Легия, 2011. – C. 295-299.
4. Гендер в сучасній українській лінгвістиці: джерела й перспективи / Гендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії: зб. Матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (27-29 квітня 2011 р). – Тернопіль, 2011. – С. 366-369.
5. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис простого речення і словосполучення / Методичний посібник. – Харків:, 2010. – 91 с. – (у співавт. З О.В. Ткач).
6. Людина в мовній моделі поетичного світу Володимира Самійленка / Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць / За заг. ред. проф. Л.А. Лисиченко.. – Харків: ХНПУ, 2011. – Вип. 31. – С. 53 – 60.
7. Поняття «архетип» у сучасному мовознавстві / Теоретические и прикладные проблемы русской филологии: научно-методический сборник. – Вып. ХХ / отв. ред. В.А. Глущенко. – Славянск: СГПУ, 2010. – С. 229 – 238.
8. Вербалізація етнопсихічних архетипів у романі О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу...» / Функциональная лингвистика: сб. науч. работ / Крымский республиканский институт последипломного образования; науч. ред. А.Н. Рудяков. – Том № 1. – Симферополь, 2010. – С. 364 – 367. – (у співавт. з С.В.Помирчою).
9. Поетичний світ Володимира Самійленка у вимірі мовознавчих досліджень / Вивчаємо українську мову та літературу. – №16-18 (164-166). – червень. – 2008. – С.110–113.
10. Лінгвопоетичний ракурс ліричних текстів Володимира Самійленка / Слово. Думка. Людина. Збірник наукових праць із актуальних проблем лінгвістики. – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2008. – С. 198-203.
11. Мовне вираження і співфункція лексико-семантичних полів радість і сум у ліро-поетичних творах Володимира Самійленка / Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. Л.А. Лисиченко. – Харків, 2006. – вип. 20. – С.17-23.
12. Лінгвопоетика внутрішнього світу людини в ідіостилю Володимира Самійленка / Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. Л.А. Лисиченко. – Харків, 2004. – Вип.17. – С.151-154.
13. Часова парадигма у мові поезій В.І. Самійленка / Мова і культура. (Науковий щорічний журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2003. – Вип.VІ. – Т.6.Ч.2. Художня література в контексті культури. – 324 с. – С.139-145.
14. Кольористика мовної картини світу В.І. Самійленка / Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. Л.А. Лисиченко. – Харків, 2004. – Вип.17. – С.151-154.
15. Мовне вираження всесвіту у поезіях В.І. Самійленка / Актуальні проблеми менталінгвістики: Збірник статей за матеріалами ІІІ-ї міжнародної наукової конференції. У 2-х ч. Ч. 2. – Черкаси: “БРАМА”, 2003. – С.219-226.
16. Простір всесвіту в художній картині В.І. Самійленка / Вісник Луганського державного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. – Луганськ: Вид-во Луганського держ. пед. ун-ту, 2003. – Вип. 10. – С.171-176.
17. Мовний простір неба у поезії В.І. Самійленка / Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. Л.А. Лисиченко. – Харків: ТОВ “ЕДЕНА”, 2003. – Вип.10. – С.165-170.
18. Життєвий і творчий приклад В.І. Самійленка для всебічного розвитку українця / Науковий вісник. Серія «Філософія». – ХДПУ ім. Г.С. Сковороди. – Харків: ОВС, 2002. – Вип.11. – С.62-66.

Comment Wall (2 comments)

You need to be a member of Ukrainian Scientists Worldwide to add comments!

Join Ukrainian Scientists Worldwide

At 7:45pm on December 15, 2012, Людмила Радомська said…

Пані Олено, дякую, насправді дуже допомогли! Успіхів Вам!

At 1:34am on December 15, 2012, Людмила Радомська said…

Пані Олено, скажіть, будь ласка, матеріали конференції, про яку Ви писали, публікуватимуться у фаховому виданні? Де можна подивитися вимоги?

 
 
 

Наші партнери:

Увага! у зв'язку з технічними роботами посилання з цього розділу перенесено на сторінку Партнери

© 2017   Created by Khalavka Yuriy (Халавка Юрій).   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service