Vitaliy Shevchenko

General

Display Name

Vitaliy Shevchenko

Володіння мовами

Українська, російська, англійська, французька, латинська.

Місце роботи, посада

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Кваліфікація, науковий ступінь

Історик, магістр.

Наукові інтереси

Історія та археологія.

Ваша базова освіта (ВНЗ, спеціальність)

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, історія.

email

vitaliy.shevchenko.1991@gmail.com

birthdate

26.09.1991

country

Ukraine

location

Kharkiv

Найважливіші публікації

Формування концепції югославізму (30 — 40-ві рр. XIX ст.),Сербський уряд у еміграції (1915 — 1918 рр.)