Ukrainian Scientists Worldwide

Українські науковці у світі

Відкритий лист І.Вакарчуку стосовно клерикалізації шкільної освіти

Нещодавно група українських вчених підготувала і підписала відкритого листа Міністрові освіти та науки України І.Вакарчуку з проблеми введення релігієзнавчих курсів у шкільній та вищій освіті в Україні. Оскільки це одна із перших ініціатив широкої наукової громадськості, наводимо тут текст листа та посилання на оригінал. Запрошуємо також усіх небайдужих до обговорення.

Відкритий лист І.Вакарчуку стосовно клерикалізації шкільної освіти.
Міністру освіти і науки України
доктору фіз.-мат. наук Івану ВАКАРЧУКУ

Вельмишановний Іване Олександровичу!
З великою тривогою ми спостерігаємо за неухильним проникненням церкви в усі сфери громадського життя, внаслідок чого відбувається і неприпустима клерикалізація освіти в Україні. Перш за все, нагадаємо Статтю 35 Конституції України, в якій міститься положення:

Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.

Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.

Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.

Тим не менш, всупереч цій статті, 20.Х.08 МОН України видало Наказ № 941, згідно з яким при міністерстві створено Громадську раду (далі – ГР) з питань співпраці (!?) з церквами та релігійними організаціями. Безпосереднім наслідком діяльності ГР, окрім дивного обговорення галузевого стандарту з теології та умови присвоєння грифу МОН підручникам з богословських дисциплін, стало також звернення ГР до Міністерства фінансів України та Комітету ВР з питань бюджету щодо можливості державного фінансування видання підручників з „Основ християнської етики” для державних та комунальних навчальних закладів.

Таким чином МОН України, певна річ, виконує підзаконний акт, а точніше – Доручення Президента України від 8.УІІ.05 № 1-1\657 про викладання у навчальних закладах курсу „Етика віри”.

На наше глибоке переконання, це “доручення” може розглядатися лише як особиста думка громадянина В. А. Ющенка, а не як обов’язкове до виконання розпорядження глави Держави. Вичерпний перелік повноважень Президента України міститься в Статті 106 Конституції України. Серед них відсутнє право втручатися у фахову діяльність МОН України. На таких же підставах пан Президент міг би, скажімо, визначати програми з фізики, математики, хімії, біології тощо, чого Конституція йому не дозволяє. Можна також зрозуміти представників християнських конфесій, котрі подібні документи сприймають як вказівку та дозвіл на певні дії.

Повертаючись до Доручення, зауважимо, що фактично громадянин В. А. Ющенко вигадав нову учбову дисципліну – „Етику віри”, яка не спирається на жодну відому в світі наукову дисципліну. Її назва по суті є евфемізмом, який приховує, що зміст запропонованої дисципліни має збігатися з православним варіантом християнської етики. При цьому не врахована наявність в Україні вірних багатьох інших конфесій. До речі, а яка з численних християнських церков планується бути залученою до конкретних дій в рамках прийнятого МОН плану?

До того ж, Україна прагне йти в Європу, а, як відомо, остання одним з принципів своєї життєдіяльності визнає світськість. Європейський суд вже неодноразово жорстко засуджував появу в школах тієї чи іншої країни будь-яких ознак примусової конфесійності, навіть удавався до штрафування країн, де мали місце прояви таких тенденцій. Відтак, країну із середньовічним мисленням на державному рівні Європа не сприймає і не сприйме ніколи.

Ми впевнені, що уявлення про природу і людину можуть спиратися лише на сучасні наукові знання. Як влучно зауважив Нобелівський лауреат В.Л. Гінзбург, залучення поняття „Бог” як відповідь на ще невирішені наукою проблеми – це просто заміна одного невідомого іншим. Можна багато дискутувати про походження життя та обґрунтування фізичних законів, але лише наукові дослідження є джерелом адекватних відомостей про Всесвіт, дають поштовх технологічному розвитку суспільства аж до поширених у сучасному світі комп’ютерів, телебачення, мобільного зв’язку, новітніми засобами лікування раніше невиліковних хвороб тощо.

Саме досягнення науки привели до того, що Римо-католицька церква відмовилась від втручання у царину пізнання (зокрема, у 1992 р. переглянуто рішення у справі Г. Галілея). В бесіді з видатним російським математиком В.І. Арнольдом (березень 1998 р.) Папа Іоанн Павло II визнав, що лише наука здатна встановити притаманні природі властивості, релігія ж, за його словами, більш компетентна в оцінці можливого впливу наукових відкриттів на людину, суспільство та довкілля. Чому б не взяти за взірець цю мудру думку?

Натомість, ми спостерігаємо, що войовничий антиінтелектуалізм поглинає Україну. Показовий приклад: популярна радіостанція „Ера-ФМ” представила таку собі пані Кирієнко як „фахівця з фізики”. Вона стверджувала, що церковний передзвін стерилізує повітря, внаслідок чого гинуть всі хвороботворні мікроорганізми. За іншими прикладами науково-культурного зубожіння в сучасній Україні також далеко ходити не треба: всі пам’ятають «фосфорну аварію» на Львівщині чи нещодавню істерію з «пташиним» чи «свинячим» грипом, коли в країні не знайшлося фахівців, здатних запропонувати ефективне розв’язання нагальних проблем. Сліпа віра в чудеса й релігійні забобони несумісна з науковим підходом до реалій природного та людського світу. Природничі науки не вписуються у церковну картину буття та свідомо виштовхуються з шкільних і телевізійних програм, зникають з книгарень, з народного світосприйняття. Тому під антимікробний церковний передзвін полишає країну освічена молодь, а невігласи й шахраї часто вважаються „науковцями”. Вони ж легко розтринькують бюджетні кошти (зокрема, через структури, подібні до створеної при МОН України і згадуваної вище ГР).

Справжня освіта покликана дати громадянам засоби орієнтації у сучасному світі. Ці засоби не виходять за межі освіченого розуму та здобуті ним у ході тривалої історії, інтелектуальних зусиль багатьох поколінь учених. Натомість, релігійні уявлення про світ спираються на віру у певні сакральні положення, що не можуть бути перевірені в принципі. Світське виховання формує освіченого громадянина, робить його повноцінним представником людства. І якщо ми бажаємо забезпечити свідомість громадян ефективними методами налагодження суспільної взаємодії з метою розбудови українського суспільства, то достатньо курсу „Етики” з її „загальнолюдськими” нормами. Виходячи з вищенаведеного та враховуючи думку релігієзнавців (див., наприклад, матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Релігійний компонент в світській освіті і вихованні» (Київ, 2005 рік)), ми переконані, що:

Впровадження у світську державну освіту курсів морально-етичного циклу має відбуватися з урахуванням положень Конституції України щодо відокремлення школи від церкви.

Паралельне вивчення у державних школах альтернативних курсів з етики є небезпечним, бо призведе до поділу за світоглядним принципом дітей на „своїх-чужих”, а зрештою – до можливості виникнення у дитячому середовищі конфліктних ситуацій. Втручання різних церков, а то й міжконфесійних об’єднань у формування навчальних планів державних шкіл суперечить Закону про свободу совісті.

Якщо держава в цілому та МОН зокрема не приймуть за основу таку – досить помірковану – позицію і не вживуть заходів по покращенню викладання природничих дисциплін у школах та вишах, то неминучими наслідками такого невтручання стануть:

1. подальша й необоротна деградація середньої та вищої освіти в країні, осередньовічення її та сприйняття за істину в останній інстанції змісту церковних проповідей;

2. зведення нанівець вітчизняної природничої науки та наукоємної промисловості, в тому числі ВПК, та остаточна декваліфікація відповідних виробничих колективів;

3. лавиноподібне зростання кількості техногенних катастроф внаслідок низької кваліфікації обслуговуючого персоналу;

4. значне погіршення медичного обслуговування та зростання захворюваності населення;

5. виникнення конфліктів між громадянами різних віросповідань, між гілками різних православних церков тощо;

6. еміграція вільнодумців, атеїстично налаштованих фахівців та релігійних дисидентів.

Як свідчить історія, нав’язування певних конфесійних уподобань ніколи не мало позитивних наслідків. Досить нагадати, що значна частина воєн у світі виникала саме на релігійному ґрунті.

Насамкінець, процитуємо нещодавній відкритий лист десяти всесвітньо відомих російських вчених „Політика РПЦ МП: консолідація чи розвал країни? ”, з яким ми цілком солідарні: „Вірити чи не вірити в Бога – справа совісті та переконань окремої людини. Ми поважаємо почуття віруючих і не ставимо за свою мету боротьбу з релігією. Але ми не можемо залишатися байдужими, коли здійснюються спроби піддати сумніву наукове знання, витравити з
освіти „матеріалістичне уявлення про світ”, підмінити вірою знання, накопичені наукою. Не слід забувати, що проголошений державою курс на інноваційний розвиток може бути здійсненим лише у тому випадку, коли школи та вузи озброять молодих людей знаннями, здобутими сучасною наукою. Жодної альтернативи цим знанням не існує”.

Загалом станом на 04 січня 2010 р. підтримало 132 особи, з них
Академіки НАН України: 2
Член-кореспонденти НАНУ: 6
Доктори наук: 30
Кандидати наук: 71

Якщо Ви хочете приєднатися до тих, хто підтримав цей лист, просимо надіслати повідомлення із зазначенням наукового ступеня, місця роботи (необов'язково), імені та прізвища на електронну адресу alexander.gabovich@gmail.com або підписатися в розділі Майдану «Заяви та звернення»: http://www2.maidanua.org/n/petit/1262207497

Views: 477

Replies to This Discussion

Цілком поділяю Вашу думку про неякісний характер діяльності "морального" спрямування, над якою заповзято трудяться в ЗМІ, рекламі та навіть! на виробництві адепти споживацтва, нестримного вдосконалення речей практичного вжитку, просунутих технологій підправляння природи тощо.
Але, оскільки особисто я поважаю науку, то не смію влазити своїми гуманітарними лапами в тонкі сфери мат-тех наук, та навіть і до природничих підхожу з обережністю, бо до енциклопедістки ще не доросла.

Я б теж не проти, щоб моя дитина вивчила і протестантську етику (власне, в моєї-то дитини ні з якою проблем нема ані в плані теоретичного пізнання, ані в плані практичного застосування, чого, на жаль, не скажеш про багатьох дітей). І я також проти, щоб православні викладали свою етику для всіх дітей, заганяючи їх насильно.

Надмірну "шароварщину" теж не люблю, як і надмірний акцент на протилежному. Але, хоч мій рід живе в Києві ще з літописних часів, вважаю і сільську культуру великою цінністю, а в міську (як таку) - входить багатющий пласт культури, витворений в період феодалізму та монархій (який не може бути вилучений без вихолощення всієї культурної конструкції), чому вчать десь так в середніх класах школи на уроках історії та літератури :)
Я на що хочу закцентувати - у тому, коли подаються надбання культури
дуже мало уваги йде (ІХМО) на надбання міста. Я розумію, що тут є страх
перед соціалізмом / комунізмом. Але це ж давня культура, що бере початок ще
з Магдебурського права і тому подібної боротьби за свої права.
Коли людина приїзджає у міста, дивиться на репродукцію з Ермітажу,
чи на відео Мулен-Руш та каже що це розпуста...То звісно інакше я "дикою"
таку культуру назвати не можна.

Тобто, особисто я хочу, щоб при формуванні програм, курсів
поважали кожну людину, а в тому числі і провінціала Микиту.

Тим більш провінціалів (хоч зараз живу у столиці) дуже багато
і на них тримається велика частина як науки, політики так і виробництва.
Шановний Микито, скорблю разом з Вами над розумінням шедеврів, що оспівують красу здорового людського тіла, як розпусти. Мабуть, згадані Вами атпєтьіє провінціяли, утомльонньіє веселими картінкамі глянцевих журналів, реклами зомбоясчика та інтернет-сайтів, нєгодують, що і в музеях те саме.

Справді, в Україні і в Києві зокрема останні так років 400 свідомо нищилася автентична міська культура, яка, слава Богу, на кілька століть старша за Магдебурзьке право :) Але не варто сильно переживати: її було все ж таки кому зберегти та передати, навіть розвивати якось вдавалося. Це для мене тема дуже близька й цікава, якось поставлю на свій блог кілька фрагментів з нашого родового літопису. А поки що запевняю Вас, що мені, наприклад, цікава й культура провінції. Що ж стосується того, що на кому тримається, то весь світ тримається на фахівцях ;)
Помощь от Бога
22 07 2010
Автор: Олег Гавриш

Украинская школа давно превратилась в место, где процветает не только бездуховность, но насилие и моральное разложение. Христиане уверены, что остановить этот процесс невозможно без существенных изменений в нынешней системе образования.

Большинство украинских школ перестали нести воспитательную функцию. Фактически школа даже перестала быть безопасным местом для ребенка. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Насилие в школе», проведённого в конце прошлого года в четырёх регионах Украины ВОО «Женский консорциум Украины» и региональными общественными организациями (в рамках общего проекта с Институтом инновационных технологий Министерства образования).

В опросе приняли участие 1236 учеников и 332 учителя из 20 школ Киевской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областей, сообщает "Новый Регион". Как оказалось, взгляды на то, где случается насилие, у школьников и педагогов отличаются. Преподаватели считают, что дети чаще всего испытывают насилие на улице (89%), в семье (71%), и только на третье место они поставили школу (53%). Ученики же главными местами назвали школу и улицу.
[...]
Загалом по свій гілці обговорення.
Чого саме християнська віра? Де вказано що ця віра є основною в україні? Звісно ніде такого вказано неможе бути. Тут казали шо церква внесла великий вклад в науку - створенням університетів. А тепер давайте ще розглянемо внесок інквізиції в науку, і те, що не так давно церква визнала, що земля кругла. Якщо дійсно церква є тим самим останнім спасінням для заблудших душ - то чому її навязують? Наприкад я католик, але разом з Микитою розділяю протистантизм, і впевнений, що мені абсолютно плювати вірять інші чи ні в Б*га в якого я вірю чи в будь-якого іншого, а той в жодного.
Спеціально для Леоніда (Невживатиму слово віра - так як воно має зовсім інше значення) На вашу думку гори релігійної символіки можуть протистояти високотехнологічній зброї. Людина яка виросла в церковній державі потрапляючи в новий світ - міняє свої погляди на життя. Такі церковні держави можуть існувати в умовах часткової ізоляції.
Я рахую цю норму закону просто прекрасною по відношенню до будь-якої церкви і суспільства. Подивіться як чудово рушаться опори релігії при існуванні комунікаційних технологій. Людям є чим зайнятися, є з ким поговорити в тяжку мить, є про що мріяти, чого боятися, і співпереживати.
Ефект який був накладений сталінізмом - зникає. Воля і симпатія людини природньо тянеться до всього забороненого (інтерес, цікавість) - відповідно чого, коли віра заборонялася народ мислив "Чому її забороняють?" і давав відповіді "Забороняють - отже бояться, якщо бояться - отже вона правдива." Один з найкращих способів обмежувати розумовий і вольовий потенціал людини.
Ефект створений середньовічною церквою - теж зник. Святі писання давали "відповіді" на фундаментальні запитання світобудови і його функціонування, наука поставила все на свої місця.
Хоча б хтось один на цьому форумі вірить в не наукову теорію походження людини? (теорію про прибульців теж відкинем).
P.S. В дитинстві я ходив на катихизм в костел в місті Тернопіль. До нині і надалі читаю кожну добу 3 молитви на ніч, це не самообман, але це точно не те що вкладається в голови на уроках християнської етики і в спробах заперечувати очевидні факти церквою. Всьому є свої межі.
Науковці в теорії не вірять, науковці теорії перевіряють. І якщо кожен день через NASA проходять десятки теорій про простір-час, і їх аналізують, то чому так само не має відбуватись і з альтернативними теоріями походження світу. І навіщо казати про те, скільки Ви молитесь - це такі особисті речі, як наприклад - кохання. У демократичному суспільстві - скільки бажаєте , стільки і моліться :)
У демократичному суспільстві - скільки бажаєте , стільки і моліться :)
--------------
В недемократичному моляться обов'язково 6 раз в день головою до мекки..Ось вам фото з Москви

Rippa P. Я не розумію як ваші слова зв'язані з тим що я писав вище? Моя думка була гранично простою, я її ще раз повторю - Не хочете підтримувати зараз ліберальне християнство - ваших дітей і внуків заставлять підтримувати агресивний іслам. Сталінізм в порівнянні з ісламом це дитячий садочок, молодша група. І ніяка високотехнологічна зброя не допоможе.

Коли турки підійшли до Константинополя то так звана еліта не організувала опір а проводила дискусії на тему "Скільки чортів поміщається на кінчику голки". Зараз ситуація повністю аналогічна, тільки замість того щоб рахувати площу кінця голки ви запитуєте - а чому церква? Я відповідаю - а тому що більше нікому, ворог уже під стінами.
Молодь яка підростає вже не йде сліпо за релігійними догмами(незалежно від гілки релігії). Сьогодні релігія у подавляючій більшості - це мода чи ситуативний інтерес. Модно написати в соц. мережі "буддизм" "іслам" в анкеті, модно зробити татуювання із релігійною тематикою.
Найкращий спосіб вести війну - це змусити на ворожій стороні брата піти на брата, а самому сидіти і дивитися з попкорном. Гадаю думати слід в цьому напрямку. =) Хіба можна в серйоз сприймати дорослих людей які вірять в казку?
так...у нас молодь не йде за догмами а у них йде..а потім от такі згуртовані і фанатичні вони приходять до нас...а у нас такі як ви уже підготували їм грунт відсікши нашу молодь від християнства, звичайно з дуже демократичних міркувань.. що буде далі вам пояснювати?
а шо нічого - в силу релігійності головного моску ця людина більше ніж на будівельника чи продавця на ринку не претендує. головне підтримувати ворожий настрій між ними. Ось наприклад суїти і шеїти за чорт зна шо горлянки 400 років ріжуть один одному.
звичайно, Леоніде, доля правди у ваших словах є. я сам вже думав про засилля ісламу в Європі на грунті надлишкової толерантності. але християнство, ІМХО, проблеми не вирішить, бо не є агресивною релігією. часи хрестоносців закінчилися. ніхто ж зі священників не закликає до якоїсь священної війни чи вбивств невірних, як мусульмани.
проблему швидше можна вирішити ставленням до ісламістів. як казав Ріппа, вони дійсно не можуть претендувати на високі чи впливові посади, а продавці шаурми чи різноробочі (ким вони і є в своїй масі) багато чого не вирішать. Ось, у Швейцарії їм же заборонили будувати мечеті, і що? а нічого, позакривали роти і сидять тихенько))).
просто треба виробити нормальну стратегію поведінки і відношення до мусульман, виходячи з того, що ми для них ніколи не будемо рівноправними людьми.

RSS

© 2017   Created by Khalavka Yuriy (Халавка Юрій).   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service