Ukrainian Scientists Worldwide

Українські науковці у світі

Міжнародні наукометричні бази даних

Шановні колеги!

Підскажіть, будь ласка, чи вважається база даних Google Scholar Міжнародною наукометричною базою даних ? Чи за яких умов може вважатися такою.

Views: 7523

Reply to This

Replies to This Discussion

Створені сайти порівняння журналів за критеріями якості та можливістю власної оцінки їхньої діяльності.

Про доповнення наукометричних інструментів експертними оцінками від представника Thomson Reuters

Версія розподілу статей за технічним значенням та вправністю подання, а не за визнанням впливу та загальним інтересом.

цікаві міркування

Впроваджений новий індекс цитування- RCR (співвідношення споріднених цитувань). Мережа співцитувань формується зі списків літератури стетей, котрі цитують оцінювану статтю.

RSS

© 2017   Created by Khalavka Yuriy (Халавка Юрій).   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service