Ukrainian Scientists Worldwide

Українські науковці у світі

Змінено вимоги до мовних навичок для отримання вчених звань

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.02.2017  № 174

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
22 лютого 2017 р. 
за № 245/30113

Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам

Відповідно до пункту 5 Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 656, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним пра..., затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2016 року за № 183/28313, що додаються.

2. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І.А.) забезпечити внесення відповідних відміток у справи архіву.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ковтунця В.В.

Міністр

Л.М. Гриневич


 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
06.02.2017  № 174

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
22 лютого 2017 р. 
за № 245/30113

ЗМІНИ 
до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним пра...

1. У розділі ІІ:

1) у пункті 1:

підпункти 34 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 56 вважати відповідно підпунктами 3, 4;

доповнити пункт новим підпунктом 5 такого змісту:

«5) які мають:

стаж роботи не менш як 10 років на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача (начальника або його заступника) кафедри, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі (одного вищого навчального закладу) на посаді доцента, професора, завідувача (начальника або його заступника) кафедри, зокрема за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою. Для наукових працівників, які займаються науково-педагогічною діяльністю, стаж роботи може становити не менше п’ятнадцяти років на посадах наукових (відповідно до підпункту 1 пункту 2 цього розділу) та науково-педагогічних (відповідно до абзацу першого цього підпункту) працівників. Для науково-педагогічних працівників вищих духовних навчальних закладів враховується стаж педагогічної роботи у вищих духовних навчальних закладах, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законодавством порядку;

навчально-методичні та наукові праці, які опубліковані після захисту докторської дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше двох публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та не є перекладами з інших мов;

сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з використанням цих мов, або не менш як 10 праць, які опубліковані англійською мовою у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та не є перекладами з інших мов.»;

2) в абзаці четвертому підпункту 4 пункту 2, абзаці третьому підпункту 4 пункту 3 та абзаці другому підпункту 4 пункту 4 слова та цифру «з англійської мови (додаток 1)» замінити словами «з мов країн Європейського Союзу або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з використанням цих мов,»;

3) у пункті 5:

підпункти 23 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 45 вважати відповідно підпунктами 2, 3;

доповнити пункт новим підпунктом 4 такого змісту:

«4) які мають:

стаж роботи не менше ніж п’ять навчальних років на посадах асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача (начальника або його заступника) кафедри, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі (в одному вищому навчальному закладі), зокрема за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою. Для науково-педагогічних працівників вищих духовних навчальних закладів враховується стаж педагогічної роботи у вищих духовних навчальних закладах, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законодавством порядку;

навчально-методичні та наукові праці, які опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше однієї публікації у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та не є перекладами з інших мов;

сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з використанням цих мов, або не менш як 10 праць, які опубліковані англійською мовою у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та не є перекладами з інших мов.»;

4) абзац четвертий підпункту 2 пункту 7 викласти у такій редакції:

«сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з використанням цих мов, або не менш як 10 праць, які опубліковані англійською мовою у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та не є перекладами з інших мов;».

2. Додаток 1 виключити.

У зв’язку з цим додатки 2-11 вважати відповідно додатками 1-10.

3. У тексті Порядку посилання на додатки 2-11 замінити посиланнями на додатки 1-10.

Заступник директора 
департаменту атестації кадрів 
вищої кваліфікації 
та ліцензування
С.Д. Криштоф

Views: 779

Reply to This

Replies to This Discussion

прибрали додаток 1. Виходить, що на B2 можна тепер будь-який сертифікат? не тільки IELTS, FCE, APTIS та інші.. підходять українські курси?)

так тепер підходить все. Більше того вищевказані Вами можуть і не підійти ;) 

)) можуть. 

неоднозначна зміна

Сумні новини для British Council :)

Чи варто сподіватися, що в тому ж дусі змінять п. 7 додатку 10 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти? Якось ми вже обговорювали це питання в reply to discussion Обговорення вимог до вчених звань, але схоже, що це питання не топове, поки не згорить хата.

не тільки British Council) сертифікат B2 можуть виписати будь-які курси англ мови, навіть при університеті, де працює здобувач. При чому на інших курсах це обійдеться дешевше. Залишається питання про якість. Як на мене, то тоді було б краще взагалі прибрати дану вимогу. 

Цікавий поворот. Вікторе, буду дуже вдячний за посилання на нормативний документ чи якийсь наказ МОН в якому сказано, що будь-які курси чи університет можуть видати сертифікат B2 і МОН його визнає.

почитайте, що було скасовано вищенаведеним документом. Було скасовано додаток, який визначав перелік іспитів з англ. мови на В2, який визнавався МОН (серед них були зокрема IELTS, APTIS, FCE). Тепер такого переліку нема. 

Абсолютно Ви маєте рацію, але, по-перше, я маю на увазі не Порядок присвоєння вчених звань, а Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності, де таке ж формулювання (без "міжнародного зразка", просто "відповідно до Загальноєвропейської") було від самого початку, а неофіційні роз'яснення вказували в бік сертифікаційних центрів; по-друге МОН в особі різноманітних його комісій має звичку визнавати правильним лише те, що чітко написано на папері ним же, тому невизначеність в цій галузі не обов'язково треба сприймати як перемогу.

Більш чітким сигналом буде, якщо університети почнуть змінювати свої положення (http://oneu.edu.ua/news/files/proekt_polozh_vch_zvan_oneu.doc) і вказівки на прийнятні сертифікати (http://www.univ.kiev.ua/ua/resources/tests4/).

побачимо.

Щодо ліцензійних умов, то вони вийшли паралельно з існуванням додатку 1 до порядку присвоєння вчених звань. Тому й існували неофіційні роз'яснення щодо сертифікаційних центрів. Це саме стосується і даних положень університетів. Щодо КНУ Шевченка - там взагалі внутрішні вимоги щодо доцента були вищими, ніж в інших вузів. Вимога  щодо B2 у них була ще до монівських постанов. 

Треба нових неофіційних роз'яснень мон чекати, хто зацікавлений у цьому питанні.

Повністю згідний.

RSS

Новини osvita.ua

Наші партнери:

Увага! у зв'язку з технічними роботами посилання з цього розділу перенесено на сторінку Партнери

© 2017   Created by Khalavka Yuriy (Халавка Юрій).   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service