Ukrainian Scientists Worldwide

Українські науковці у світі

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань».

Просимо надсилати свої пропозиції та зауваження до 30 вересня 2016 року на електронну адресу: dak@mon.gov.ua

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести до Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 73, ст. 2401) такі зміни:

пункт 2 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Присвоєння вчених звань є визнанням професійних кваліфікацій. Вчене звання професора відповідає дев’ятому рівню Національної рамки кваліфікаці. Вчені звання доцента і старшого дослідника відповідають восьмому рівню Національної рамки кваліфікацій»;

пункт 8 викласти в такій редакції:
«Вчене звання професора присвоюється:
1) працівникам вищих навчальних закладів, які:
- мають науковий ступінь доктора наук; вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника); стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше восьми років або на посадах наукових та науково-педагогічних працівників не менше п’ятнадцяти років, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі на посаді професора з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу;
- здійснюють міжнародне наукове співробітництво, що засвідчене відповідними документами;
- опублікували після здобуття останнього наукового ступеня наукові праці у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз, з них не менше трьох у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science або інших, рекомендованих МОН;
- підготували доктора (докторів) філософії (кандидата (кандидатів) наук);

2) працівникам вищих навчальних закладів, яким не присуджено ступінь доктора наук, але які:
- мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук); вчене звання доцента; стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше п’ятнадцяти років; у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі на посаді професора з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу; навчально-методичні праці, у тому числі підручники та навчальні посібники, які використовуються у навчальному процесі;
- здійснюють міжнародне наукове співробітництво, що засвідчене відповідними документами;
- опублікували після здобуття останнього наукового ступеня наукові праці, у тому числі англійською мовою, з них не менше чотирьох у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science або інших, рекомендованих МОН;
- підготували не менше трьох докторів філософії (кандидатів наук).

3) працівникам наукових установ, які:
- мають науковий ступінь доктора наук; вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника); стаж роботи на посадах наукових працівників не менше восьми років або на посадах наукових та науково-педагогічих працівників не менше п’ятнадцяти років;
- здійснюють міжнародне наукове співробітництво, що засвідчене відповідними документами;
- опублікували після здобуття останнього наукового ступеня наукові праці, у тому числі англійською мовою, з них не менше чотирьох у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science або інших, рекомендованих МОН;
- підготували не менше трьох докторів філософії (кандидатів наук).

4) діячам культури і мистецтв, педагогічна діяльність яких у відповідності з навчальним планом передбачає індивідуальну роботу з опанування мистецьких вмінь і навичок та безпосередньо впливає на формування професійної майстерності майбутнього митця, та які:
- удостоєні відповідно почесного звання «Народний артист України», «Народний художник України», «Народний архітектор України», «Заслужений діяч мистецтв України»;
- мають вчене звання доцента; стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше восьми років, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі на посаді професора з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу; значні особисті творчі досягнення; наукові праці у фахових наукових виданнях України або провідних виданнях інших держав;
- особисто підготували не менше п'яти осіб, удостоєних почесних звань України або лауреатів міжнародних чи державних премій, конкурсів, виставок, оглядів, фестивалів;

пункт 9 викласти в наступній редакції:
«Вчене звання доцента присвоюється:
1) працівникам вищих навчальних закладів, які:
- мають науковий ступінь; стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше п’яти років, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі на посаді доцента (професора) з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу;
- самостійно розробили науково-методичне забезпечення певної дисципліни (робочу програму, курс лекцій, методичні матеріали до практичних, лабораторних чи семінарських занять та індивідуальної роботи, онлайн-курс тощо), що викладається не менш як один рік;
- опублікували після здобуття останнього наукового ступеня наукові праці, у тому числі англійською мовою, з них не менше двох у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science або інших, рекомендованих МОН;
- здійснюють міжнародне наукове співробітництво, що засвідчене відповідними документами;

2) діячам культури і мистецтв, педагогічна діяльність яких у відповідності з навчальним планом передбачає індивідуальну роботу з опанування мистецьких вмінь і навичок та безпосередньо впливає на формування професійної майстерності майбутнього митця, та які:
- удостоєні відповідно почесного звання «Народний артист України», «Народний художник України», «Народний архітектор України», «Заслужений діяч мистецтв України», «Заслужений артист України», «Заслужений художник України», «Заслужений архітектор України»;
- мають стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше восьми років, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі на посаді доцента (професора) з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу; значні особисті творчі досягнення;
- особисто підготували не менше трьох лауреатів міжнародних чи державних премій, конкурсів, виставок, оглядів, фестивалів;

у пункті 10 після слова «працівників» додати слова «не менше п’яти років» та слова «сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) або кваліфікаційні документи, пов’язані з використанням іноземної мови, та документи, які підтверджують міжнародний досвід кандидата на отримання звання» вилучити.

Прем'єр-міністр України

Views: 2389

Reply to This

Replies to This Discussion

Шановні колеги! МОН знову наступає на ті самі граблі, адже пропонує те саме у деяких пунктах, які скасовано окружним адміністративним судом м.Києва (посилання:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61165039). Правда, відповидач МОН має право подати апеляцію Треба дочекатися до кінця жовтня - це максимальний термін, після якого вже не можна буде апелювати.

Однак, варто висловлюватися на сайті МОН

Варто українські наукові видання вводити до міжнародних баз і гроші, сплачені за друкування, залишати в Україні, а не годувати РИНЦ чи  псевдоScopus, походженням з Росії. Також треба зважати на черги до справжніх баз і вартість такої публікації. На фоні заробітної плати науковців, це космічні ціни. Крім цього, чому має бути обмежено тільки такими наукометричним базами друкування?! Здобувач повинен мати право обирати. Щодо В2, то варто, це починати із магістратури, попердньо підготувавши у школі. Мова також має бути за вибором. Більше уваги треба надавати державній мові. З привіоду підготовлених кандидатів наук,  то їх не варто штучно розпліднювати. Наукою, як і педагогічною діяльністю, треба заяматися за покликанням душі.

Прокоментую, щоб не було двочитань. Є два документи, які регулюють справу.

1. Наказ МОН "Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам" - вимагає чіткро Скопус, ВоС і В2 і конкретний стаж - без варіантів.пункти якого оскаржені в суді через те, що "обмежуть" дію документу:

2. Постанова КМУ " Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 656 «Деякі питання реалізації статті 54 Закону України «Про вищу освіту», якою затвержено "ПОРЯДОК затвердження рішень про присвоєння вчених звань" - і який пробує змінити МОН. 

Зміна документа 2 не означає автоматично зміну документа 1. Але в разі конфлікту вищу силу має документ 2, що і стало причиною позову.

Тому важливо в  документі 2 або чітко прописати вимоги, щодо дискусійних питань, або передбачити в документі 2 - право МОН визначати та змінювати переліки сертифікатів, баз даних стажувань, тощо... 

Добрий вечір. Колеги, вже багато говорилося про сертифікат В2 і для присвоєння вченого звання і цю вимогу, очевидно, відмінять. Але поки не відмінили, скажіть, будь-ласка, хто в Україні, крім British Counsil та TOEFL iBT такі сертифікати видає?

Я поясню навіщо це мені: я викладаю фізику англійською і з 01.09.2017 р. вступають в силу нові Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти. В них п. 7 додатку 10 вимагає, що НПП, які викладають іноземною, повинні мати сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на  рівні не нижче В2) або кваліфікаційні документи, пов’язані з використанням іноземної мови (як і для вчених звань). Що то за інші "кваліфікаційні документи", мені не вдалося розкопати. Чекати від МОН роз'яснень, мабуть, годі - в них на сторінці громадського обговорення є лише електронні адреси, куди з цього приводу можна надсилати пропозиції. Може хтось вже з'ясував це?

Судячи зі всього, після 8 років викладання англійською я від цього відмовлюся, бо віддати за тест більше від ставки доцента при тому, що за знання і використання мови доплата менша від 10 грн за годину, не виплатиться і за рік.  

То перш ніж я чесно, заздалегідь, попереджу про це керівництво, може хтось покаже інші перспективи?

Наприклад - документ про освіту здобуту англійською мовою, Тест від БР коштує, доречі, до 2 тисяч. 

Ну от геть не розумію, чому це я маю фінансово підтримувати іноземну організацію, неміністерський департамент, який отримує також фінансування від британського уряду на пропаганду Сполученого Королівства. Маю особисті претензії до Сполученого Королівства і не хочу мати з ним спільних справ.

От щодо документу про освіту англійською мовою - це цікаво! Не могли б Ви навести приклад? Може дійсно пройти курси крою та шиття англійською, якщо такі проводяться в Україні? Може здатися, що я жартую - зовсім ні, я шукаю будь-які раціональні і практично застосовні пояснення терміну "кваліфікаційні документи, пов’язані з використанням іноземної мови".

Дякую Вам за попередній коментар і буду вдячний за наступну,за можливості детяльну, інформацію.

так, там дешевше. але ж Юрій Скоренький говорить про окупність цього сертифікату в умовах вітчизняних внз. і 2000 грн вони не окупні. До того ж, до будь-якого тесту за англ мови треба підготуватися і, можливо, треба задіяти для цього репетитора, що теж додаткові виплати. Плюс проїзд для іногородніх в Київ до Британської  ради. 

Я знаю про дешевший APTIS від Британської Ради, і, можливо, розважив би сплату порівняної суми українській сертифікаційній установі, задля підтримки безсторонньої незалежної вітчизняної системи сертифікації. Але чому я змушений українським законодавством оплачувати витрати іноземної організації?

Шукаю українську альтернативу.

на жаль, там де буде українська альтератива, там буде видача за гроші цього сертифікату кому треба. Це просто наша реальність. Нехай внз самі оплачують складання таких іспитів, а не викладачі зі свого карману.  

Україна не спромоглася скласти навіть тест для перевірки української мови.    

МОН ніяк не роз'яснювало про ці документи. Добре, я пройшов дистанційний курс англ мовою на Coursera чи подібній платформі. Це посвідчує мої знання англ мови?) 

Геть зовсім не підтверджує, бо це Honor Code Certificate. Я маю таких два десятки, але вони навіть не враховуються як підвищення кваліфікації. 

RSS

© 2017   Created by Khalavka Yuriy (Халавка Юрій).   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service